-

 

ANBI-gegevens Geneaknowhow.net

De Stichting Geneaknowhow beschikt over een zogenaamde ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit maakt belastingvrije schenkingen mogelijk. In verband met deze status zijn wij verplicht de volgende gegevens te publiceren:

Naam organisatie
: Stichting Geneaknowhow (opgericht 27 augustus 2009)
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 17261431

Adres- en contactgegevens secretariaat:
Fluitakker 21,
6721ZE Bennekom
e-mail: secretariaat@geneaknowhow.net
website: www.geneaknowhow.net
bankrekeningnummer Stichting Geneaknowhow (IBAN): NL25INGB0004317816

Fiscaal nummer: 8212 40 754

Doelstelling
De stichting heeft als hoofdoel de onderzoeker op het gebied van de genealogie ten dienste te zijn door hulpmiddelen en bronnen aan te reiken die hij/zij kan gebruik bij het onderzoek. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het digitaal aanbieden van of verwijzen naar bronnen (data- en beeldbanken) en kennis (cursussen, faq's, e.d.). Zie voor de volledige tekst van de doelstelling het beleidsplan van de stichting.

Bestuurssamenstelling:
- De heer P.H.M. (Paul) Balm, voorzitter a.i.
- De heer M. (Michiel) van der Leeuw, secretaris/penningmeester
- 'Vacant', lid

Beleidsplan 2017-2020
In het beleidsplan 2017-2020 staan de beleidsvoornemens van de Stichting Geneaknowhow voor de komende jaren geformuleerd.

Financiele verantwoording
In de financiƫle verantwoording over 2018 vindt u een beknopt overzicht van de inkomsten en uitgaven van de Stichting Geneaknowhow.


Beloningsbeleid
Alle bestuursleden en medewerkers van de Stichting Geneaknowhow verrichten hun werkzaamheden zonder enige vorm van onkostenvergoeding.