Geneaknowhow 2009-2010

 

Een belangrijke mijlpaal in de activiteiten van de mensen van Geneaknowhow is de oprichting van de Stichting Geneaknowhow, eind augustus 2009. De vorming van de Stichting is de formalisatie van al het werk dat door verschillende 'medewerkers' en ontelbare bezoekers tot stand is gekomen. Geneaknowhow draaide en draait om vrijwilligers, vele handen maken licht werk. De doelstelling is door de jaren heen dezelfde gebleven, namelijk het ondersteunen van mensen bij hun onderzoek op genealogisch en (streek-)historisch terrein. Niet door pasklare antwoorden aan te bieden op onderzoeksvragen, maar door de onderzoeker op andere manieren te ondersteunen.

De stichting kent sinds enkele jaren een zestal websites, elk met een afgebakend gebied. De meeste aanvullingen zijn bij Digitale Bronbewerkingen en Van Papier Naar Digitaal te vinden. Deze twee websites liggen in elkaars verlengde. De eerste probeert te verwijzen naar alles dat online staat aan bewerkingen van genealogische archiefbronnen. Op de tweede zijn afbeeldingen van archiefbronnen te vinden, die we zelf online konden brengen met hulp van tientallen mensen die foto's voor ons nemen in archieven. Veel van de afbeeldingen zijn door vrijwilligers speciaal voor ons bewerkt en naast de afbeeldingen te bekijken. Van Papier Naar Digitaal is in 2010 op een nieuwe server terechtgekomen, waardoor een lang gekoesterde wens in vervulling ging. Tot die tijd was de verbinding met de server met deze afbeeldingen steeds meer een hindernis aan het worden. Vanwege de toenemende hoeveelheid materiaal en daarmee gepaard gaande bezoekersstroom werd het bekijken van afbeeldingen en bewerkingen bemoeilijkt door de verbindingssnelheid. Dat behoort nu tot het verleden en alle zes sites onder de paraplu van Geneaknowhow.net zijn nu uitstekend bereikbaar.

In december 2009 hebben we onze bezoekers gevraagd om met de feestdagen ook aan de Stichting te denken. Tientallen bezoekers deden een donatie, waardoor onze uitgaven konden worden gedekt . We zijn daar erg blij mee, niet alleen omdat de donaties de exploitatiekosten dekken, en er zelfs een beperkt saldo overbleef, maar vooral ook omdat daaruit heel duidelijk uw waardering voor onze activiteiten spreekt. 
Alle inkomsten worden besteed om van derden noodzakelijke diensten af te nemen, zoals de kosten van webhosting, het reserveren en gebruiken van de domeinnamen van de Stichting, bankkosten, kosten van Kamer van Koophandel, inrichtingskosten e.d. Zoals gezegd ontvangen de meewerkende vrijwilligers geen vergoedingen voor hun werk, reiskosten of vergaderkosten.

Zoals gezegd: vele handen maken licht werk. Hulp kan op allerlei manieren worden geboden, uiteraard ook weer financieel, want de stichting zal immers kosten blijven houden voor het 'in de lucht houden' van haar werk. We zijn daarom blij met iedere bijdrage! We willen in dat verband nog eens wijzen op onze ANBI-status: we zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling. Schenkingen kunnen zowel voor u als voor ons fiscaal interessant zijn.

Als u onze Stichting financieel wilt steunen kunt u uw gift overmaken op 
ING-rekeningnummer 4317816 ten name van Stichting Geneaknowhow in Moergestel.

Voor stortingen uit het buitenland: IBAN: NL25INGB0004317816, BIC: INGBNL2A.
De Stichting Geneaknowhow is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 17261431.