Wilt u Geneaknowhow financieel steunen?

De Stichting Geneaknowhow is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 17261431.


Wilt u meteen weten hoé, kijk onderaan deze pagina, lees anders rustig verder.

Geneaknowhow is eind augustus 2009 de Stichting Geneaknowhow geworden. De stichtingsvorm is gekozen om de continuïteit van al dat wat er al is beter te waarborgen. Daarnaast biedt de Stichting een steviger basis om het domein verder te ontwikkelen. De Stichtingsvorm is ook belangrijk voor contacten met andere organisaties.
De doelstelling van Stichting Geneaknowhow, zoals deze is vastgelegd in de stichtingsakte, wijkt niet veel af van de doelstelling van Geneaknowhow bij haar start in 2000 (en haar voorlopers sinds 1997):
"De stichting heeft ten doel: het faciliteren van genealogisch, (streek-)historisch en archeologisch onderzoek en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting beoogt niet het maken van winst."Sinds 1997 zijn de kosten voor de websites volledig gedragen door de mensen die de websites maakten en onderhielden. Om bezoekers van Geneaknowhow de komende jaren nog beter te gaan bedienen zullen inkomstenbronnen moeten worden aangeboord. Geneaknowhow willen we vrij van reclame houden, zodat giften en subsidies voor de Stichting van belang worden.

Mocht u een gift willen doen aan de Stichting Geneaknowhow, dan is dat meer dan welkom. De Stichting heeft van de belastingdienst de culturele ANBI-status gekregen, d.w.z. is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling. Een schenking aan de Stichting kunt u aftrekken van de belasting (bij een éénmalige gift geldt een drempel en een maximum, zie daarvoor uw belastingaangifte). En omdat de Stichting geen schenkingsrecht hoeft te betalen wordt uw gift volledig benut om de doelstelling van de Stichting waar te maken!
 

Als u onze Stichting financieel wilt steunen kunt u uw gift overmaken op 
rekeningnummer NL25 INGB 0004 3178 16, ten name van Stichting Geneaknowhow in Moergestel.

   
Voor stortingen vanuit het buitenland heeft u wellicht een BIC nummer nodig: INGBNL2A.