-

 

 

Wat is geneaknowhow.net?

Het doel van het platform Geneaknowhow.net is het bieden van ondersteuning bij genealogisch onderzoek in de brede zin van het woord. De bezoeker kan op gespecialiseerde sites gericht op zoek naar informatie. Met behulp van deze informatie is de bezoeker in staat om zijn onderzoek (beter) te verrichten. In de komende jaren zal geneaknowhow.net verder als kenniscentrum uitgroeien.
Onderzoeksresultaten, zoals de kwartierstaat, familiegeschiedenis of lokaal-historische schets, worden niet op geneaknowhow.net opgenomen. Alle beschikbare gegevens op het domein zijn vrij toegankelijk; reclame-uitingen worden vermeden.

  

Het ontstaan van geneaknowhow.net

In de tweede helft van de negentiger jaren van de vorige eeuw werd op het gebied van genealogie en historie het internet als aanvullend medium in gebruik genomen. In 1997 werd door Herman de Wit de site Digitale Bronbewerkingen Nederland en BelgiŽ ontwikkeld. In de daaropvolgende jaren was Herman met Hein Vera actief in de nieuwsgroep voor de Benelux. Samenwerking ontstond in 1999 toen gezamenlijk de site FAQ Genealogie Benelux werd ontwikkeld. Korte tijd later nam het aantal bezoekers op de beide sites dusdanig toe, dat er bereikbaarheidsproblemen ontstonden, waardoor de zaak in een stroomversnelling kwam. Gekozen werd voor het onderbrengen van beide sites op een eigen domein, iets dat in april 2000 een feit werd. De twee sites kwamen onder de 'paraplu' geneaknowhow.net terecht. Binnen een half jaar ontwikkelden Hein en Herman nog drie andere sites, respectievelijk Genea-Lokaal, Het verleden in beeld en Regelgeving in de Nederlanden. Daarna volgde een periode van consolidatie. Er werd op diverse plaatsen nieuwe 'inhoud' toegevoegd,  gewerkt aan details en natuurlijk werd onderhoud gepleegd. Tussen alle bedrijven door  borrelden veel ideeŽn op, waarvan er ongetwijfeld een aantal zichtbaar zullen gaan worden voor de bezoekers.
In het voorjaar van 2001 is het uiterlijk van de sites aangepast en een beeldmerk is aangebracht om de samenhang tussen de gespecialiseerde sites te onderstrepen. Kortom: het kenniscentrum geneaknowhow.net was klaar voor nieuwe ontwikkelingen ....

 

Waarom doen we dit?

We proberen onderzoekers nieuwe aanknopingspunten te bieden, waardoor hun onderzoek nieuwe impulsen krijgt en de kwaliteit kan toenemen. Het gevarieerde aanbod is gericht op verschillende onderzoeksaspecten en biedt een mix van kennis, inzicht, informatie, wegwijzers en hulp bij het ontwikkelen van vaardigheden. Het aandachtsgebied is (maximaal) de Benelux. Sommige sites beperken zich tot een kleiner gebied.
Wij streven naar hoogwaardige informatie voor een breed publiek. Zelf hebben we vanzelfsprekend niet alle knowhow in huis. Uitgaande van het feit dat kwaliteit op den duur herkend wordt, hopen we dat anderen op enig moment hun specialistische kennis en ervaring met ons willen delen. Via het kenniscentrum geneaknowhow.net zal vervolgens elke geÔnteresseerde gebruik kunnen maken van die knowhow. 

 

Stichting Geneaknowhow

Om de continuÔteit te waarborgen is Geneaknowhow sinds 2009 een stichting (zonder winstoogmerk, maar met ANBI status). Vastgelegd is onder meer dat de sites reclamevrij blijven, exploitatie wordt mogelijk gemaakt door donateurs.