Vijf jaren lang Digitale Bronbewerkingen Nederland en BelgiŽ

 

Al heel snel nadat de pagina met links op 22 november 1997 door mij online was gebracht bleek er een enorme behoefte te bestaan naar deze informatie bij genealogen in Nederland, maar ook ver daarbuiten. Al na enkele maanden werd de inmiddels tot enkele pagina's aangegroeide informatiebron dusdanig vaak bezocht dat de hoeveelheid dataverkeer tegen het einde van de maand de door de provider toegestane limiet had overschreden en mijn hele website niet meer beschikbaar was. Dat euvel was relatief snel te verhelpen door de pagina's met brongegevens elders, bij Geocities, te plaatsen, zodat het aanroepen van deze pagina's niet meer 'doortikten' in het dataverkeer bij mijn provider.

De omvang bleef maar groeien en dat is tot op de dag van vandaag gelukkig een feit. De laatste jaren is de toename van bewerkingen die door archieven online worden gebracht, vrijwel altijd met hulp van vele vrijwilligers, enorm aan het toenemen, waardoor de feitelijke hoeveelheid gegevens in een hogere versnelling is gekomen. Wat er achter ťťn link zit op de site kan immers variŽren van een kleine rij namen uit een specifiek document, tot tienduizenden gegevens in een database. De grootste verzamelingen bevinden zich in de collecties Digitale Stamboom die door verschillende archieven is samengesteld, natuurlijk het project GenLias en de archiefdiensten die de gegevens online publiceren via een ISIS-database. Maar onderschat de honderden particuliere collecties niet die een minstens even zo belangrijke waarde vertegenwoordigen.

Als ervaringsdeskundige met het bewerken van materiaal en na vijf jaren met de site Digitale Bronbewerkingen Nederland en BelgiŽ vrijwel dagelijks bezig te zijn geweest, denk ik toch wel te mogen zeggen dat het bewerken van bronnen door veel mensen ernstig wordt onderschat. De hoeveelheid tijd dat in het bewerken moet worden gestopt, de intensiteit van dat werk en al helemaal het regelmatig weer moeten beginnen met een volgend stukje terwijl er geen einde aan lijkt te komen, blijkt door gebruikers van bewerkingen soms volstrekt te worden vergeten. Wat nu en dan te zien is aan de opmerkingen en vragen die worden gesteld. Zeker als het met een toontje is van 'kom op, waar blijft nou die bewerking!' werkt dat juist contraproductief voor die ploeteraars die proberen een zo goed mogelijke bewerking te maken. Ook het misbruik van gegevens, door online materiaal simpel te kopieŽren en soms in alle brutaliteit gewoon de naam van de 'dief', als ware dat de maker, eronder te zetten, moedigt nu niet meteen mensen aan om gegevens online te zetten. En dan hebben we het nog niet over het ter verkoop aanbieden van bewerkingen die van anderen volledig zijn overgenomen. 
Desondanks vond en vind ik dat we als goede gebruikers, en dat is gelukkig de overgrote meerderheid, ons door dit soort onwettig ongewenst gedrag niet moeten laten hinderen om elkaar daar waar mogelijk te helpen. Te helpen in het zo boeiende proces van onderzoek, waarvoor we niet oud genoeg kunnen worden, want vragen blijven er altijd weer opkomen. Overtreders moeten echter flink op hun vingers worden getikt, iets dat ik in de afgelopen vijf jaren tot mijn spijt regelmatig heb moeten doen.

Het aantal bezoekers groeit vanaf het begin gestaag. Er is op 2 december 1997 een teller geplaatst op de pagina. Dat geeft niet een 100% zuiver beeld, maar al met al geeft dit een goed overzicht als we een indruk willen krijgen van de bezoekersaantallen. Sinds 27 december van dat jaar telt ook een NedStat-teller mee op de Engeltalige pagina.
Het totaal aantal bezoekers over de afgelopen jaren bedraagt:

1997* 1205
1998 39413
1999 86637
2000 153958
2001 214633
2002** 252322

* = teller Nederlandse pagina vanaf 2 december, teller Engelse pagina vanaf 27 december
** = stand tot en met 22 november 2002, 00.00 uur

Met nog vijf weken te gaan in 2002 blijkt een duidelijke groei nog steeds zichtbaar

 

Nog steeds is er een toename van het bezoekersaantal. Precies bij de aanvang van 22 november 2002 (00.00 uur) was het totaal aantal bezoekers op de Nederlandstalige en Engelstalige site uitgekomen op 748.168. De eerstkomende mijlpaal van 750.000 valt daarmee vrijwel samen met de vijfde verjaardag, namelijk bij de aanvang van 24 november. Opvallend is de constatering dat alleen al in het jaar 2002, dat nog niet ten einde is, al meer dan een derde van het totaal aantal bezoekers is gehaald van de 5 jaren van het bestaan van de site! Momenteel is de gemiddelde hoeveelheid bezoekers per maand ruim 25.000.
Het aantal bezoekers is nooit een doel op zich geweest. Tegelijkertijd is het natuurlijk wel een bewijs voor het nut dat de inmiddels tot een zelfstandige site uitgegroeide verzameling heeft gekregen voor de genealoog. Relativerend kan worden opgemerkt dat het aantal mensen dat gebruik maakt van het internet de laatste jaren sterk is toegenomen, wat een deel van het stijgend aantal bezoekers zal verklaren. Gelukkig zijn er ook al veel reacties geweest van gebruikers die mij in de overtuiging bevestigen dat het een nuttige site is. Die zinvolheid van de site is de belangrijkste drijfveer om het vele werk vol te houden. Hulp van de bezoekers is al lang geleden onontbeerlijk geworden, want het is nu ondoenlijk om geregeld het internet af te struinen op zoek naar wijzigingen en aanvullingen, al blijken slimme zoekacties gelukkig nog steeds geregeld te leiden naar onbekende bewerkingen.

In april 2000 ging de site Digitale Bronbewerkingen Nederland en BelgiŽ, samen met de een half jaar daarvoor gestarte site FAQ Genealogie Benelux, het platform geneaknowhow.net vormen op een eigen domein, een samenwerkingsverband van Hein Vera en mij. Dit platform bestaat momenteel uit een vijftal sites.

 

Copyright © 2002 Herman de Wit, Maarssen, Nederland


Deze pagina is een onderdeel van Digitale Bronbewerkingen Nederland en BelgiŽ