Voorbereiding op Digitale Bronbewerkingen Nederland en BelgiŽ, 11 oktober 1997

 

From: Herman de Wit <hjdewit@worldaccess.nl>
Subject: Via internet toegankelijke bronnen!!
Date: 1997/10/11
Message-ID: <343FE905.B8C@worldaccess.nl>
Organization: World Access, Internet, E-mail and Videotex
Reply-To: hjdewit@worldaccess.nl
Newsgroups: soc.genealogy.beneluxBeste collega-genealogen,

Sinds enige tijd ben ik bezig met de voorbereidingen van mijn genealogische webpagina's. Daarbij wil ik graag een zo compleet mogelijk overzicht opnemen van gegevens uit primaire bronnen, die direct via
internet toegankelijk zijn. De betreffende files moeten namen bevatten en een directe relatie hebben met (een plaats/plaatsen in) Nederland, BelgiŽ of hun (vroegere) overzeese gebiedsdelen. Veel 'surf-avonden'
leverden tot nu toe nog relatief weinig op. Dat kan betekenen dat er nog niet veel op het net staat of dat de bestanden lastig te traceren zijn. Natuurlijk verwijs ik ook naar de BBS'en van GensData.

Op dit moment beschik ik over ruim vijftig links, die hieronder summier worden weergegeven. Zelf heb ik twee links toe kunnen voegen omdat deze bestanden destijds al eens voor eigen gebruik door mij zijn
samengesteld. 

OPROEP: Wie kent direct benaderbare bestanden, die hieronder niet zijn genoemd? Wie kan zelf nog bestanden ter beschikking stellen? Let op: ze moeten wel voldoen aan de volgende criteria:
- direct via internet (www, gopher, ftp) benaderbaar
- data bevattend uit primaire bronnen of een directe bewerking zijn van primaire bronnen
- de data moeten betrekking hebben op Nederland, BelgiŽ of hun overzeese gebiedsdelen

Reacties worden bijzonder op prijs gesteld!

Herman de Wit.


BEKENDE LINKS:

Nederland en BelgiŽ, algemeen en gebiedsdelen:
* De gepriviligeerde AmfioensociŽteit (Batavia), dividenduitkeringen aan aandeelhouders in de Republiek, 1765-1796, 1801 [NHDA, MEER] namen van aandeelhouders en een lijst van de hoeveelheid aandelen die nog uitstonden in 1801 
* Nieuw-Amsterdam (New York), ref. dopen 1639-1730 transcriptie van inschrijvingen; de data zijn opgesplitst in diverse bestanden; een aardige bron voor hen die weten dat iemand naar Nieuw-Amsterdam is gegaan 
* Nieuw-Amsterdam (New York), immigranten 17de eeuw [INDEX] via de index kunt u doorklikken naar de bekende persoonsgegevens 
* Passagierslijsten, schepen vanuit Nederland naar Nieuw-Nederland (New York) 1657-1664 [INDEX] via de index van scheepsnamen zijn lijsten (ook met niet-Nederlanders) van een 25-tal reizen te bekijken 
* Tolgelden, Nederlanders ingeschreven in het tolregister van Elbing (1585-1700) [ZIP of niet, MEER, DBF4] het bestand 'ship.dbf' bevat gegevens over datum van registratie in het register, naam en plaats van herkomst van de schipper, naam van het schip, bestemming van het schip en het tolbedrag; u kunt via deze pagina kiezen om te downloaden of voor het inzien door het ftp-adres te typen dat bovenaan de pagina wordt genoemd 
* VOC-wissels tussen AziŽ en de Republiek, 1690-1720 [NHDA, MEER] bevat o.m. een groot bestand (2057 Kb) met persoonsgegevens

Provincie Friesland:
* Friesland, register van naamsaanneming 1811 [ZOEK] door het aanklikken van de link 'Zoekformulier' kunt u gaan zoeken

Provincie Groningen:
* Kiel-Windeweer, doop, trouw, begraven 1756-1811 [ZIP, ODP] 
* Midwolda, doop, trouw, begraven 1698-1811 (gezinsreconstructies) 
* Nieuwe Pekela, lidmaten 1704-1707 
* Oostwold (Oldambt), doop, trouw, begraven 1700-1811 (gezinsreconstructies) 
* Oude-Pekela, ref./r.k., doop (1655-1811) [ZIP, ODP] 
* Oude-Pekela, ref./r.k., trouwen (1634-1811) [ZIP, ODP] 
* Oude-Pekela, ref./r.k./joods, begraven (1785-1811) [ZIP, ODP] 
* Oude-Pekela, trouwen 1733-1738 [ZIP] een onlangs ontdekt trouwboek 
* Oude-Pekela, grafschriften r.k. 1851-1995 [ZIP, WP51] alle per ultimo 1995 aangetroffen grafschriften, aangevuld met genealogische gegevens 
* Oude- en Nieuwe Pekela, overlijden 1795-1815 [ZIP, WP51] gegevens ontleend aan advertenties en berichten uit kranten, die in die periode in stad/provincie Groningen zijn verschenen; bevat soms ook meer informatie over genoemde personen 
* Provincie Groningen, index huwelijkscontracten, testamenten en overige akten in de rechterlijke archieven vůůr 1750 [ZIP] exclusief de stad Groningen; na het uitpakken heeft u een bestand met een omvang van 1,3 Mb 
* Veendam en Wildervank, veel DTB-gegevens [ZIP, ODP] het bestand bevat de integrale bewerking van de kerkregisters van Veendam ref.: T 1655-1731, DT 1732-1790, T 1790-1811, D 1655-1731, D 1790-1804, D 1804-1811, van Wildervank ref: T 1702-1798, D 1729-1803. Gedeeltelijk ingevoerd zijn van Veendam: rk. D 1795-1811, T 1795-1810, O 1795-1799, Veendam men.: Geb 1705-1807, T 1764-1804, O 1749-1804, L 1724-1809, Veendam Ned. Ger. Gem. kerker. hand. 1784-1814, Veendam bevolkingsregister 1811 (wordt nog aangewerkt). Verder zijn er een groot aantal gegevens ontleend aan: Veendam ref. L 1732-1789, bewerkt door P. Bos, 1981, H.C. Veendam 1700-1749 RA Vll, bewerkt door H.J. Jansonius, 1969, H.C. Veendam voor 1700 RA Vll, bewerkt door drs. A.T. Puister, 1971, Kerkboek doopsgezinde gem. 1705-1807, bewerkt door A.C. Zeven, 1970. Bovendien is er een begin gemaakt met het invoeren van de notities van dr. P. Bos uit het Rechtelijk Archief Wildervank (Vmm). Momenteel volledig ingevoerd tot 1715. Het geheel is aangevuld met foto's, transcripties van oude stukken en gegevens uit andere bronnen.

Provincie Drenthe:
* Drenthe, leden van de Etstoel 1516-1791 de leden (Etten) van dit rechtscollege zijn hier per dingspel opgenomen: Beilen, Diever, Noordenveld, Oostermoer, Rolde en Zuidenveld; van sommige personen zijn
meer gegevens bekend

Provincie Overijssel:
* Overijssel, emigranten (landverhuizers) 1847-1908 [ZOEK] 
* Vollenhove (kwartier van), volkstelling augustus 1748 [ZOEK] betreft de steden Vollenhove en Steenwijk, de schoutambten Giethoorn, Kuinre, Oldemarkt, Steenwijk, Vollenhove en Wanneperveen en de de heerlijkheid Eeze; geeft gezinshoofd, soms naam van de vrouw, de kinderen onder en boven de 10 jaar oud (soms met namen) en de inwonende dienstbodes, knechten en kostgangers; achtergrondinformatie is in een toelichting te vinden. 
* Zwolle, geboorten, huwelijken en echtscheidingen, overlijdens 1811-1852 [ZOEK] u kunt naar de gebruikelijke periodes van de tienjarentafels doorklikken

Provincie Noord-Brabant:
* Diessen, tienjarentafels van geboorten, huwelijken en overlijdens 1811-1902 
* 's-Hertogenbosch, criminele rol schepenen (incl. zware misdrijven) 1542-1805 dit archiefdeel is vrijwel volledig ingevoerd; nog slechts enkele beginletters van namen ontbreken

Provincie Noord-Holland:
* Noord-Schermeer en Stompetoren, ref. doopboek 1710-1725 een transcriptie over de periode 9.11.1710 t/m 1.7.1725; afkomstig uit het bij het Rijksarchief Noord-Holland aanwezige DTB-Oterleek-1; klik hier voor de index op voornamen, patroniemen en familienamen 
* Schermeer, kavelregister 1635 aangevuld met gegevens van eigenaren/bewoners de gegevens zijn uit de 17de en 18de eeuw; klik hier voor de index op de persoons- en zaaknamen die in het bestand voorkomen
* Weesp, volkstelling (1807 en) 1849 [ZOEK of niet, ZIP of niet, evt. DBF5] alleen het bestand van 1849 bevat namen 

Provincie Zuid-Holland:
* Delft, (onder)trouwen 1575-1811; Pijnacker, (onder)trouwen 1575-1811 [ZOEK] klik op 'raadplegen' om het zoeken te starten; het bestand van Pijnacker wordt momenteel nog aangevuld 
* Giessendam, huwelijken 1812 - alfabetische lijst op familienaam van de man 
* 's-Gravenhage, belastingregister 1674 [NHDA] 
* Hardinxveld, huwelijken 1812-1817 - alfabetische lijst op familienaam van de man 
* Leiden, het patriciaat, 1250-1420 [NHDA] bevat een bestand met zeer veel gegevens in een alfabetisch geordende lijst (1238 Kb groot) 
* Leiden, testamenten 1425-1499 [NHDA] het bestand is 358Kb groot 
* Leiden, belastingregister (kervenregister) 1581 [NHDA] 
* Leiden, diverse akten betreffende de Pilgrim Fathers 1609-1680 [ZOEK of niet] betreft de Pilgrims die naar Amerika vertrokken en zij die in Leiden bleven; u kunt bronnen (transcripties) inzien nadat u op een naam hebt gezocht of vanuit een totaallijst van alle aanwezige bronnen 
* Leiden, Rechtbank van Eerste Aanleg/Hof van Assissi 1811-1838 [NHDA] 
* Pijnacker, (onder)trouwen 1575-1811 ? ZIE: Delft, (onder)trouwen ....[etc] 
* Schelluinen, huwelijken 1818-1832 - alfabetische lijst op familienaam van de man 
* Strijen, belastingkohieren 1731 en 1750 [NHDA]

Provincie Zeeland:
* Zeeuw-Vlaanderen, emigranten [ZOEK]

Omgeving Mechelen (B):
* Hever, gezinsreconstructies 1500-1800 [INDEX] 
* Mechelen, register belastingen op de huizen (Sint Katelijneparochie) 1722 
* Mechelen, vonnisboek 1773 tot 1795 samenvattingen van de uitgesproken vonnissen 
* Mechelen, (kandidaat-)soldaten voor het Franse leger (1798-1814) u komt in een alfabetische lijst terecht; indien u interesse heeft in het vastgelegde signalement van een genoemde persoon, kunt u die per e-mail bij de samensteller van de lijst opvragen 
* Mechelen (omgeving), volkstelling 1796 betreft Hofstade, Zemst, Weerde, Muizen en Mechelen extra-muros (met een deel van het huidige St-Katelijne Waver, wijk Elzestraat) 
* Muizen, gezinsreconstructies 1600-1800 
* Weerde, belastingen 1702 betreft het "Cohier van het Hooffgelt" 
* Zemst, gezinsreconstructies1600-1800 [INDEX] 
* Zemst, schepenregisters 1652-1795 
* Zemst, volkstelling 1686 
* Zemst, volkstelling 1755 
* Zemst, notariŽle akten (notarissen Verstraeten) 1781, 1788, 1790, 1794 en 1842 
* Zemst, vondelingen uit Mechelen in Groot-Zemst ondergebracht, ca. 1775-1830 
* Zemst, landbouw- en veetelling 1794 [INDEX]

 

Bron: http://groups.google.com/


Deze pagina is een onderdeel van Digitale Bronbewerkingen Nederland en BelgiŽ