Algemeen en overzee(se gebiedsdelen) - internet


hulpmenu voor deze pagina:

Algemeen | Frans-Vlaanderen - huidig Noord-Frankrijk | Graafschap Lingen |

Overzeese gebiedsdelen: huidige Verenigde Staten van Amerika | huidig Indonesië | huidig Suriname |  
Koninkrijk der Nederlanden | de rest  |

Emigratiegebieden: Verenigde Staten van Amerika en Canada | Zuid-Amerika | Australië | Zuid-Afrika |
Verenigd Koninkrijk | Duitsland | Scandinavië | Polen | Baltische Staten |Rusland | Midden-Oosten

 

Algemeen

 

Frans-Vlaanderen - huidig Noord-Frankrijk

Zie voor achtergrondinformatie de site van de studiegroep Noord-Frankrijk (Wayback pagina)

 

Graafschap Lingen

Overzeese gebiedsdelen - de huidige Verenigde Staten van Amerika

Zie ook bij Emigratiegebieden - Verenigde Staten van Amerika en Canada

 

Overzeese gebiedsdelen - het huidige Indonesië

 

Overzeese gebiedsdelen - het huidige Suriname

 

Koninkrijk der Nederlanden

 

Overzeese gebiedsdelen - de rest


Emigratiegebieden - Verenigde Staten van Amerika en Canada

NB: voor Canada zie ook Wereldwijde meta-links

Zie hier voor informatie over de historie van de kolonies in Michigan

 

Emigratiegebieden - Zuid-Amerika

 

Emigratiegebieden - Australië

 

Emigratiegebieden - Afrika

 

Emigratiegebieden - Verenigd Koninkrijk

 

Emigratiegebieden - Duitsland

Emigratiegebieden - Scandinavië

Emigratiegebieden - Polen

Emigratiegebieden - Baltische Staten

Emigratiegebieden - Rusland

Emigratiegebieden - Midden-Oosten

 

 

Informatie over gebruikte afkortingen onder Toelichting | internet

Copyright © 1997-2023 Stichting Geneaknowhow, Moergestel, Nederland


Deze pagina is een onderdeel van Digitale Bronbewerkingen Nederland en België