Disclaimer


Als samensteller van deze site verzamelt de Stichting Geneaknowhow gegevens van derden betreffende digitale bronbewerkingen van (met name) Nederland en BelgiŽ. Daarbij wordt geprobeerd de informatie zo correct mogelijk weer te geven. De verzamelde gegevens stelt de Stichting kosteloos aan genealogen en andere geÔnteresseerden ter beschikking. Gebruikers van deze informatie wijzen wij er op dat er meestal copyrights berusten op de bestanden, zodat de gegevens niet voor  handelsdoeleinden kunnen worden gebruikt, noch klakkeloos in zijn geheel kunnen worden gekopieerd om deze bijvoorbeeld elders op het internet te plaatsen.

De Stichting stelt zich niet verantwoordelijk voor welke vorm van schade dan ook, die het gevolg is van gebruikmaking van informatie op de pagina's van Digitale Bronbewerkingen. Alle eventuele risico's van gebruik van de hier genoemde informatie berusten volledig bij de gebruiker.

De verantwoordelijkheid voor een op deze pagina's genoemd bestand dat onrechtmatig wordt gepubliceerd via internet, cd-rom,diskette, bulletin board system of enig andere drager van digitale informatie, berust volledig bij diegene die deze bestanden publiceert. De vermelding van een bewerking op deze site biedt geen garantie tegen een onrechtmatige publicatie.

Stichting Geneaknowhow, Moergestel, Nederland


Deze pagina is een onderdeel van Digitale Bronbewerkingen Nederland en BelgiŽ