IGI batchnummers Nederland en België

 

Inmiddels zijn in de International Genealogical Index van FamilySearch (IGI) honderden nummers bekend van bronbewerkingen in Nederland en BelgiŽ, die te gebruiken zijn om gericht in een bron te zoeken of een gehele bron te bekijken [REGISTRATIE].

Deze database is betrouwbaarder dan de algemene gegevens in de database van FamilySearch, maar omdat de betrouwbaarheid -qua volledigheidheid en nauwkeurigheid- in veel gevallen niet goed is in te schatten, is besloten deze bronnen op aparte pagina's te zetten en niet te vermelden op Digitale Bronbewerkingen Nederland en België.

 

Naar de pagina's IGI batchnummer Nederland en BelgiŽ

Lees bij een eerste gebruik van deze IGI batchnummers de pagina 'Toelichting'. Het verdient aanbeveling de aangegeven batchnummers in te voeren in het
zoekscherm van FamilySearch (familysearch.org/search/), in veel gevallen werken de rechtstreekse links niet (meer).
Wij houden ons aanbevolen voor aanvullende batchnummers, graag bericht naar beheer@geneaknowhow.net