Toelichting / Explanation - diskette and cd-rom 


Achter de bronbewerkingen staat verkort aangegeven wie de bron heeft uitgegeven en voor zover nodig gient u ook daar aanvullende informatie in te winnen. Bestelling van de diskettes of cd-roms dient u bij de uitgevers te doen; hoe u dat dient te doen kunt u lezen als u de aanduiding volgt die tussen rechte haken staat. Onderstaande aanduidingen kunt u aantreffen (via de links kunt u meestal ook online bestellen) / When you want to buy a  diskette or cd-rom, search at this page for the words you found (mostly) at the end of the discription of the source between straight brackets. When you find a link, than follow the link; otherwise you have to write to the person/organisation you find 

Als bij de bronbewerkingen sprake is van een cd-rom wordt dat uitdrukkelijk in de beschrijving weergegeven. Voor het gemak is er ook een overzicht met cd-roms met bronbewerkingen van Nederland en België aanwezig.

Noot: Genoemde email-adressen behoren toe aan: seboabels@hotmail.com (= de heer S.H. Abels), jgboerema@hotmail.com (= de heer J.G Boerema), genealogie@futurum.nl (= de heer D. Kuil), loegiesen@hetnet.nl (= de heer L. Giesen), roobol@kvi.nl (= mevrouw F. P. Roobol-Lintelo en de heer. L. P. Roobol], hselling@xs4all.nl (= de heer H. Selling) en aw.slager@hccnet.nl (= de heer L. Slager)


Deze pagina is een onderdeel van Digitale Bronbewerkingen Nederland en België