Laatste update: 17 januari 2021

 

EnglishDank

De Stichting Geneaknowhow bedankt iedereen die in 2020 op enigerlei wijze heeft bijgedragen aan het domein Geneaknowhow.net. Niet alleen de vaste medewerkers maar ook de mensen die ons attendeerden op nieuwe bronbewerkingen, de mensen die materiaal aandroegen voor VPND (Van Papier Naar Digitaal) en GeneaScript en zij die ons nieuwe en niet-werkende links voor Digitale Bronbewerkingen meldden.

Ook het afgelopen jaar is het bezoek aan het Geneaknowhow.net weer gestegen. Het aantal bronbewerkingen bij VPND en met name Geneascript nam toe, evenals het aantal verwijzingen op de website Digitale Bronbewerkingen. Daarnaast is in het afgelopen jaar de cursus Paleografie aangepast.

Ook in 2021 zal de Stichting u als onderzoeker zo goed mogelijk blijven ondersteunen!

Bijdragen?

Sinds 1997 zijn de kosten voor de websites aanvankelijk gedragen door de mensen die de websites maakten en onderhielden, de laatste jaren worden we gesteund door een aantal donateurs. Geneaknowhow willen we vrij van reclame houden, zodat giften en subsidies voor de Stichting meer dan welkom zijn.
De Stichting heeft van de belastingdienst de ANBI-status gekregen, d.w.z. wij zijn aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling. Een schenking aan de Stichting kunt u aftrekken van de belasting (bij een eenmalige gift geldt een drempel en een maximum, zie daarvoor uw belastingaangifte). Omdat de Stichting geen schenkingsrecht hoeft te betalen wordt uw gift volledig benut om de doelstelling van de Stichting * waar te maken.

Als u onze Stichting financieel wilt steunen kunt u uw gift overmaken op rekeningnummer NL25INGB0004317816 ten name van Stichting Geneaknowhow in Bennekom.

De Stichting Geneaknowhow is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 17261431. Voor stortingen uit het buitenland: IBAN: NL25INGB0004317816, BIC: INGBNL2A.


* "De stichting heeft ten doel: het faciliteren van genealogisch, (streek-)historisch en archeologisch onderzoek en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting beoogt niet het maken van winst." 

Werkt een link niet meer, of kent u een
bewerking die nog niet op deze website vermeld wordt?

Wij vernemen graag van u!


Medewerkers van de Stichting werken op vrijwillige basis de diverse overzichten bij, uw bijdrage is daarbij onmisbaar!

 

 


onderdeel van
geneaknowhow.net