SOORTEN BRONNEN -- Achtergrondinfo-bronnen

 

Voor de genealoog zijn meer archiefbestanden interessant, dan alleen de burgerlijke stand en de kerkelijke (doop, trouw en begraaf)registers. Wie de weg weet te vinden in oud-rechterlijke, administratieve, notariële en andere archieven, kan zijn stamboom tot leven wekken. In plaats van namen en dorre data, verschijnen er 'levende' personen met hun goede en kwade eigenschappen, blijdschap en verdriet, geluk en tegenspoed, winst en verlies. Hieronder volgt een korte opsomming van voor de genealoog interessante archieven met vermelding van de informatie die hij daar kan vinden. De opsomming is indicatief en pretendeert geen volledigheid.

 

Abdijarchieven: zie kloosterarchieven

Administratief archief voor 1811* (archieven van de gemeenten, streekarchieven)**

Administratief archief na 1811* (archieven van de gemeenten. streekarchieven)**

Arrondissementsrechtbank: zie rechterlijk archief na 1811

Broederschapsarchieven

Dorpsarchief: zie administratief archief

Geestelijke instellingen: zie kloosterarchieven

Gemeentelijk archief: zie administratief archief

Gildearchieven (archieven van de gemeenten, streekarchieven)**

Heerlijkheidsarchieven, huisarchieven (ter plaatse, gemeente- en streekarchieven, rijksarchieven)

Hof van assisen: zie rechterlijk archief na 1811

Hooggerechtshof: zie rechterlijk archief na 1811

Hoge raad: zie rechterlijk archief na 1811

Huisarchieven: zie heerlijkheidsarchieven

Hypotheek bewaarder (rijksarchieven in de provincie)

Kadastraal archief (rijksarchieven in de provincie, deels archieven van de gemeenten)

Keizerlijk gerechtshof: zie rechterlijk archief na 1811

Kantongerecht: zie rechterlijk archief na 1811

Kapittels: zie kloosterarchieven

Kloosterarchieven, kapittels, andere geestelijke instellingen (ter plaatse, gemeentelijke archieven, rijksarchieven)

Leenhofarchieven (rijksarchieven)

Markearchieven (archieven grotere gemeenten, streekarchieven, rijksarchieven in de provincie)**

Notarieel archief voor 1811 (archieven grotere gemeenten, streekarchieven, rijksarchieven in de provincie)**

Notarieel archief na 1811 (archieven grotere gemeenten, streekarchieven, rijksarchieven in de provincie)**

Oud administratief archief: zie administratief archief

Oud rechterlijk archief: zie rechterlijk archief voor 1811

Rechterlijk archief voor 1811 (archieven grote gemeenten, streekarchieven, rijksarchieven in de provincie)**

N.B.: zie ook hoven en raden

Rechterlijk archief na 1811

Rekenkamerarchieven (gemeente- en streekarchieven, rijksarchieven)

Schepenbankarchief: zie rechterlijk archief voor 1811

Waterschapsarchieven (archieven grotere gemeente, streekarchieven en rijksarchieven in de provincie)**

 

* = Deze datum kan verschillen

** = Als een (grotere) gemeente een eigen archiefbewaarplaats met gekwalificeerd personeel heeft, worden door het rijksarchief de rechterlijke en notariële archieven aan de gemeente overgedragen. Veel gemeenten werken samen in de vorm van een streek- of regionaalarchief. Ook dan worden de rechterlijke en notariële archieven vaak aan deze instellingen overgedragen. Indien gemeenten niet over geschikte ruimte beschikken of geen gekwalificeerd personeel hebben, dan beheert het rijksarchief in de provincie het rechterlijk en notarieel archief. In het verledem zijn in extreme gevallen ook wel administratrie archieven door het rijksarchief in bewaring genomen.