GEESTELIJKE DOCHTERS OF KLOPJES

 

 

Wie kan iets meer vertellen over de katholieke vrouwen die 'geestelijke dochters' worden genoemd?

In het algemeen werden deze dames 'klopjes' genoemd. Ze worden in verschillende bronnen (o.a. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in de Noord-Nederland in de 16e en 17e eeuw, blz. 741) in de marge genoemd. Iets meer uitleg geeft Henk Roosenboom in zijn recente dissertatie over het onderwijs in de Meierij van Den Bosch (Tilburg, 1997). Een citaat (blz. 70): "Het valt op dat naar verhouding zeer vaak vrouwen lesgaven aan katholieke bijscholen. Door de deputaten voor de visitatie, werden zij veelal aangeduid als 'kwezels' of een enkele keer ook als 'kloppen'. Onder kloppen of klopjes werden, met name in de Noordelijke Nederlanden, ongehuwde vrouwen verstaan, die gekozen hadden voor een semi-religieus leven. (....) De meeste 'geestelijke maagden', zoals zij ook wel genoemd werden, leefden echter buiten een vergadering in eigen woninkjes of bleven in het ouderlijk huis wonen .. etc.". Roosenboom verwijst naar de dissertatie van M. Monteiro, Geestelijke maagden. Leven tussen klooster en wereld in Noord-Nederland in de zeventiende eeuw, Hilversum, 1996.
In Brabant is klopje synoniem met geestelijke dochter, het wordt beide voor dezelfde dames gebruikt.

 

....? [top]