LANDBOUW -- Achtergrondinfo-dagelijks leven

 

In archieven zijn allerhande bronnen beschikbaar die kunnen dienen als achtergrondinformatie. Als voorbeeld hierbij een transcript van de Commissie van Landbouw van de Provincie Noord-Brabant over de jaren 1814-1817. Niet geschikt om personen op te sporen, maar dit document geeft wel inzicht in de "Staat des landbouws in de Provincie NoordBraband" over genoemde jaren. En dat op zijn beurt levert een beeld op van het dagelijks leven in de agrarische sector van deze provincie.

Dit document is samengesteld door Pieter Koolen en het is afkomstig uit het Rijksarchief Noord-Brabant, toegangsnr. 130 (Landbouw, commissie, in Noord-Brabant, 1814-1851), inv.nr. 40 (Staten van landbouw, 1814-1818). Het is hier beschikbaar als gezipt Word-document.

Staat des landbouws in de Provincie NoordBraband 1814-1817