Genealoog van het Millennium


terug naar het openingsscherm


Op initiatief van deze site is in de maand december 1999 aan de gebruikers van nieuwsgroepen en van deze site de vraag voorgelegd wie zij wensten uit te roepen tot Genealoog van het Millennium in de Benelux. Na een nominatieronde, waarbij een groot aantal mensen werd genomineerd, volgde een stemronde, waarbij op één van de vier meest genomineerden kon worden gestemd. Het resultaat was dat tot Genealoog van het Millennium is uitgeroepen:


Jhr. Mr. Dr. Eltjo Aldegondus VAN BERESTEYN
(2 april 1876 - 14 september 1948)

Dhr. Van Beresteyn
(foto uit: Genealogie, maart 1995 (uitg. CBG)

Op de heer Van Beresteyn werd 46% van de stemmen uitgebracht. Hij werd op rij gevolgd door de heren Michiel Richard Mispelon (1922-1980), Dick Kuil (1948) en Mr. Dr. Johan Belonje (1899-1996), met respectievelijk 30%, 15% en 9% van de stemmen.

De heer Van Beresteyn was de belangrijke man bij de oprichting in 1945 van het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) en het Iconografisch Bureau (toen nog de afdeling Ikonografie) in Den Haag. Hij was tevens de eerste voorzitter van dit Bureau en op 27 juni 1947 werd de -inmiddels gesloten- studiezaal voor het publiek in gebruik genomen.
Van Beresteyn streefde er naar om zoveel mogelijk genealogische bronnen te bewerken zodat deze voor het publiek toegankelijk zouden worden. Bij velen is hij bekend van zijn Genealogisch Repertorium, daarnaast was Van Beresteyn auteur van veel artikelen. Volgens gegevens van de Koninklijke Bibliotheek en het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag staan de volgende werken op zijn naam, als (mede-)auteur of samensteller: