INFO soc.genealogy.benelux

Deze pagina bevat beknopte informatie voor lezers van soc.genealogy.benelux
die niet of nauwelijks bekend zijn met deze nieuwsgroep.


[English]

Onderwerp en bereik van deze nieuwsgroep:

Globaal gezegd is het onderwerp van deze nieuwsgroep: genealogie in BelgiŰ, Nederland en Luxemburg. De nieuwsgroep wordt niet gemodereerd, d.w.z. alle berichten die worden gepost komen zonder enige vorm van filtering direct in de nieuwsgroep terecht. De nieuwsgroep kent een volledig uitwisseling van berichten met de mailinglist gen-benelux-l@rootsweb.com, dus berichten gepost in de mailinglist of de nieuwsgroep zijn via beide kanalen te lezen. Zie verder de volledige tekst van het charter (1995) van de nieuwsgroep.

 

Gebruikmaking van de mailinglist:

Indien u de voorkeur geeft aan het ontvangen van e-mail berichten, dan kunt u zich inschrijven voor de mailinglist van Rootsweb.com; om spam te vermijden, kunnen alleen ingeschreven leden e-mails naar de lijst verzenden. Gebruik als u zich wilt inschrijven onderstaande links en kies ˇf voor het ontvangen van alle individuele berichten ˇf voor het ontvangen e-mail met daarin gebundelde berichten.

Als u zich heeft ingeschreven, kunt u uw bijdragen verzenden via mailto:gen-benelux-L@rootsweb.com
Het uitschrijven van de mailinglist kan via dezelfde formule als het inschrijven, maar dan met het woord unsubscribe in de titel en inhoud.
Een
archief met berichten vanaf 1996 is beschikbaar op http://archiver.rootsweb.com/th/index/GEN-BENELUX/

 

Veel voorkomende vragen (FAQ):

Op de site FAQ Genealogie Benelux is een groot aantal vragen en antwoorden opgenomen afkomstig uit de nieuwsgroep, alsmede achtergrondinformatie over diverse onderwerpen. De site is thematisch geordend.

 

Archief:

Oude berichten zijn o.a. te vinden via Google Discussies. Via deze zoekmachine zoekt u in zeer veel nieuwsgroepen. Als u alleen wilt zoeken in de nieuwsgroep soc.genealogy.benelux kunt u de naam van deze nieuwsgroep naast uw trefwoorden ook in het zoekvenster plaatsen, of gebruik maken van de mogelijkheid Google Groups uitgebreid zoeken.

 

Gemarkeerde berichten:

In de nieuwsgroep wordt zeer frequent gepost. Uit praktische overwegingen is in de loop der tijd de gewoonte ontstaan om bij zeer specifieke berichten in de titel aan te geven waarover het bericht gaat. Dit biedt de mogelijkheid voor de mensen die dit soort berichten niet wenst te ontvangen om deze berichten uit te filteren via de instellingen van het programma waarmee de berichten worden gelezen. Daarnaast wordt een deel van deze berichten via deze markeringen geselecteerd voor archiefdoeleinden. De volgende tekens zijn in gebruik, voorafgaand aan de titel:

+
-
Familieberichten uit hedendaagse kranten worden verzameld, ge´ndexeerd en zijn terug te vinden bij De Annonce Revue, een wekelijks verschijnend digitaal magazine, voorzien van een zoekmachine
-
! Meldingen van buitenstaanders, schippers, landverhuizers etc., die "toevallig" geregistreerd werden en naar wie men mogelijk elders aan het zoeken is. Deze gegevens wordt vervolgens opgenomen in Toevalstreffers, dat is voorzien van een zoekmachine 
-
pers:
-
Een bericht aangetroffen in de pers
* -
Berichten met informatie van en over archieven
-
Noot: het maandelijkse bericht dat verwijst naar deze pagina zal telkens in de titel beginnen met de tekst INFO soc.genealogy.benelux; deze titel wordt gevolgd door de aanduiding van jaar en maand

Daarnaast wordt op een zelfde wijze zo nu en dan een internationaal in zwang zijnde aanduiding gebruikt:

OT: Off-Topic, ofwel: niet tot het onderwerp van deze nieuwsgroep behorende; gelet op het charter dienen deze berichten zoveel mogelijk te worden vermeden

 

Taal:

In principe zijn alle Benelux-talen en het Engels toegestaan in het berichtenverkeer. Ondanks het feit dat in 1995 bij de start van de nieuwsgroep werd verwacht dat de voertaal Engels zou zijn, is in de praktijk het Nederlands het meest in gebruik en komt het Engels geregeld voor. Het Frans blijkt minder frequent te worden gebruikt en het Duits komt slechts sporadisch voor.

 


 

CHARTER (29 mei 1995)

soc.genealogy.benelux is for genealogy and family history discussion among people researching ancestors, family members, or
others who have a genealogical connection to any people in any part of the Benelux countries (Belgium, The Netherlands and
Luxembourg).

The group is open to anyone with an interest in genealogy in any of the populations in or from this area, including, but not
limited to: people who live, lived, or may have lived there; emigrants; immigrants; colonists; residents of former colonies; and their descendants.

The scope of the group reflects language, history, migrations, and the realities of researching public records and genealogical
data archives, and includes questions of local customs and history, or of regional or national history which affected the lives of these people and which are difficult to research in the present. Posts are expected to be mostly in English, but may be written in any language. Dutch, French and German are spoken in different parts of the region, and posts in those languages are
anticipated and will be welcome. Posters who wish a translation of a post into another language may ask in the group for help.

The focus of the group is on people, researched for genealogical purposes. Postings on topics unrelated to genealogy are not welcome.

Mailing lists and gateways: 
The group will be gated to a mailing list for genealogists who do not have access to Usenet. The gate will be two-way, so that all
messages posted on either side will appear on both sides.