Jaaroverzicht 2000-2001


terug naar het openingsscherm

Het lijkt alweer een eeuwigheid, maar op 29 oktober 2001 bestond de site FAQ Genealogie Benelux twee jaren. In dit jaaroverzicht 2000-2001 een beknopt verslag over dit tweede jaar. 

In dit jaar zijn duidelijk minder nieuwe zaken op de site terechtgekomen dan in het eerste jaar. Naast verschillende kleine toevoegingen zijn er echter twee belangrijke uitbreidingen te noemen:
Allereerst is er sinds de eerste januari 2001 een rubriek opgenomen, waarin wekelijks een vreemde vondst is te lezen. Deze rubriek wordt met hulp van Theo van Herwijnen samengesteld. Theo legt al gedurende een groot aantal jaren een verzameling aan, met vreemde vondsten uit archivalia en kranten. Oude vondsten zijn in het archief terug te vinden.
In de maand mei werd een woordenlijst opgenomen voor onderzoekers die Latijnse begrippen tegenkomen in hun onderzoek. Deze lijst wordt regelmatig door de samensteller August de Man aangevuld, die het ons mogelijk maakt om op deze wijze en kwalitatief hoogstaande woordenlijst ter beschikking te stellen. 

In het voorjaar van 2001 hebben alle sites van het domein geneaknowhow.net een restyling ondergaan. Voor de site FAQ Genealogie Benelux betekende dat niet veel veranderingen. De site kreeg zijn nieuwe banner, analoog aan de andere sites en met daarin het beeldmerk van geneaknowhow.net, en hier en daar werden kleine veranderingen in de opmaak aangebracht. In de naam van de site is het deel Benelux aangepast (was BeNeLux) als gevolg van de restyling op het domein. 

Als we naar het aantal bezoekers kijken dat de site bezoekt, is een lichte daling te zien in vergelijk met het eerste jaar. De cijfers op een rij::

periode:

aantal bezoekers:

gemiddeld per dag: 
29 oktober 1999 - 28 oktober 2000 27.063 74
29 oktober 2000 - 28 oktober 2001 23.175 63

Deze daling is op zich goed verklaarbaar. Een deel van de bezoekers was immers op zoek naar de paleografiecursus, die in 2000 verplaatst is naar de (nieuwe) site Genea-Lokaal. Daarnaast blijkt er een verbvand te bestaan met het aantal bezoekers op een site van geneaknowhow.net en de mate waarin een banner van die site is opgenomen op de site Digitale Bronbewerkingen Nederland en BelgiŽ. Sinds de nazomer van 2000 bestaat geneaknowhow.net uit vijf sites, waardoor de banner van de site FAQ Genealogie Benelux wat minder vaak op de site Digitale Bronbewerkingen Nederland en BelgiŽ staat.

aantal bezoekers op de site in de periode
29 oktober 1999 tot 3 november 2001
(bron: Nedstat)

Als we echter naar de maandelijkse cijfers kijken, zien we dat over het geheel een constante behoefte zichtbaar is. De twee piekmaanden in 2000 hadden te maken met het online brengen van nieuwe lessen van de paleografiecursus. De januaripiek van 2001 had te maken met de nieuwe rubriek Vreemde vondsten.

Wij hopen dat ook het komende jaar de site een vaste schare van bezoekers zal blijven trekken!

 

Hein Vera en Herman de Wit,
3 november 2001