Jaaroverzicht 1999-2000

banner van deze site


terug naar het openingsscherm

Na enkele maanden van voorbereiding werd op 29 oktober 1999 de site FAQ Genealogie BeNeLux geďntroduceerd. De eerste verjaardag van de site is daarmee een feit. In dit jaaroverzicht 1999-2000 geven we een kort verslag over dit eerste jaar. 

De vaste bezoekers van de nieuwsgroep soc.genealogy.benelux weten dat bepaalde vragen regelmatig terugkeren. Dat is ook niet verwonderlijk in een nieuwsgroep. Dit fenomeen was de aanleiding om in juni 1999 te besluiten om een website in te richten, die zich zou moeten richten op onderwerpen die regelmatig aan de orde komen bij genealogen en dus ook in deze nieuwsgroep.
Er is een tijdje nagedacht over hoe een en ander vorm moest worden gegeven en er zijn gegevens verzameld uit het berichtenverkeer van de nieuwsgroep. Vervolgens is de nodige aanvullende informatie verzameld, zodat per thema zowel vragen als achtergrondinformatie beschikbaar zouden zijn. Op 29 oktober 1999 was het zover. Een redelijke hoeveelheid aan gegevens was gereed en zo kon op die dag de site bekendgemaakt worden in de nieuwsgroep voor de Benelux.

In het afgelopen jaar is met name nog veel achtergrondinformatie toegevoegd, maar ook konden aanvullingen worden opgenomen bij de vragen en antwoorden onder de FAQ's van de thema's. Verschillende mensen hebben een bijdrage geleverd en achtergrondinformatie geschreven. Hun bijdragen zijn herkenbaar, want ze zijn ondertekend met de naam van maker. 

In november is er een actie geweest in de nieuwsgroep om tot de benoeming van de 'genealoog van het millennium' te komen. Velen deden mee en in de eerste ronde werden een groot aantal Belgen en Nederlanders als mogelijke genomineerden opgegeven. Uit de groep van meest genomineerden werd in december 1999 de nummer 1 verkozen. Het was de heer jhr. mr. dr. Eltjo Aldegondus van Beresteyn (1876-1948) die tot genealoog van het millennium werd uitgeroepen.

In de eerste maanden van 2000 werd een paleografieles ontwikkeld. De eerste vijf lessen werden in maart online gebracht. We hadden het idee dat hier wel vraag naar zou zijn, maar de toeloop was onverwacht hoog. In de maanden erna kwamen de overige tien lessen in twee tranches beschikbaar. Telkens bracht dit een grote hoeveelheid dataverkeer met zich mee (de hoeveelheid bytes die gelezen wordt vanaf de internetsite die bij de provider op de server staat). Omdat de site Digitale Bronbewerkingen Nederland en België op dezelfde website stond en ook een grote hoeveelheid bezoek kreeg, leidde dat ertoe dat de maximale hoeveelheid dataverkeer werd overschreden. Dat had als vervelend gevolg dat de sites een keer zelfs enkele dagen niet bereikbaar waren. Hier moest dus iets gebeuren.

De oplossing was om een eigen domein te nemen met voldoende capaciteit qua dataverkeer. En zo ontstond - op deze wijze vermoedelijk sneller dan anders zou zijn gebeurt - het domein geneaknowhow.net. Inmiddels maken vijf sites deel hiervan uit, waarover later meer. De jongste site, Genea-Lokaal, herbergt inmiddels de succesvolle paleografiecursus, waarvan op dit moment ongeveer 11.300 lessen zijn gedownload, door circa 750 cursisten!

In mei stonden we met deze site en de paleografiecursus in een artikel in het Utrechts Nieuwsblad en enkele daaraan gekoppelde kranten in Midden-Nederland.  We hebben een grote enquete gehouden onder de mensen die de paleografiecursus hadden gedownload en we mogen gerust stellen dat we trots konden constateren dat dit volledig eigen produkt zowel inhoudelijk als qua vormgeving met het rapportcijfer 8 werd gewaardeerd.

In de zomerperiode is het wat rustiger geweest op deze site. Dat kwam mede omdat er hard aan enkele andere sites werd gewerkt. Sinds kort is er weer wat meer tijd om nieuwe informatie toe te voegen en sinds enkele weken verschijnen hierdoor weer aanvullingen op de site.
In september kondigden we aan, dat binnen niet al te lange tijd het 10.000ste lespakket van de cursus paleografie zou worden gedownload. De persoon die deze download zou doen, stelden wij een prijs in het vooruitzicht. Na enige tijd konden we de volledige verraste Cees van der Mark uit Heteren feliciteren en hem het boekje
Een Nederlandse wacht aan de Rijn. Jan de Eerste, Hertog van Brabant’ van P.C. Boeren toesturen.

Op de site staan twee tellers die het aantal bezoekers meten. De NedStat teller was vanaf de start op de site aanwezig. Om wat meer zicht te krijgen op de betrouwbaarheid van de teller is na verloop van tijd een tweede geplaatst, van WorldStats. Beide tellers blijken niet altijd correct te meten, maar al met al geven ze natuurlijk een goede indicatie van het aantal bezoekers dat minstens op de site is geweest. Voor het navolgende cijfermateriaal zijn de gegevens van NedStat gebruikt.
In dit eerste jaar zijn er (minstens) 27.063 bezoekers geweest, d.w.z. gemiddeld 75 per dag. Opvallend is, dat er vrijwel vanaf het begin eenzelfde hoeveelheid bezoekers is geweest. Meestal neemt het aantal bezoekers gedurende een aantal maanden toe, waarna een zeker 'vaste' hoeveelheid bezoekers ontstaat. Ruim 70% van de bezoekers benadert de site vanaf een Nederlandse of Belgische server. Ondanks dat de site volledig Nederlandstalig is, blijkt er toch een vrij grote groep mensen van buiten de Benelux in te bellen.

aantal bezoekers per week in de
periode 29-10-1999 tot en met 28-10-2000
(bron: NedStat)

De piek in maart wordt verklaard door de introductie van de cursus paleografie. Op 14 maart werd het record van 230 bezoekers geteld. De augustuspiek is vermoedelijk te wijten aan het wat minder goede weer en de zomervakantie, waardoor veel meer mensen dan normaal aandacht hebben geschonken aan de genealogie.

De ontstane samenwerking tussen ons met en rond de site FAQ Genealogie BeNeLux, heeft er voor gezorgd dat we achter de schermen geregeld met elkaar hebben nagedacht over hoe we bepaalde zaken wilden aanpakken, welke kant we ons vooral op zouden willen ontwikkelen, enzovoorts. We hebben inmiddels een vrij helder idee over wat geneaknowhow.net moet gaan betekenen voor de genealoog. We willen in letterlijke zin een kenniscentrum worden, waarbij we het genealogisch onderzoek vanuit verschillende invalshoeken willen ondersteunen.
De site FAQ Genealogie BeNeLux was daarbij in eerste aanleg de kern, die overigens al diverse invalshoeken laat zien voor de genealoog. Sinds dit voorjaar zijn er drie nieuwe sites toegevoegd aan geneaknowhow.net. Elk heeft zijn eigen terrein van aandacht, zijn eigen structuur, zijn eigen vormgeving, zijn eigen knowhow. Samen vormen de sites een web van knowhow. Van geneaknowhow!

 

Hein Vera en Herman de Wit,
29 oktober 2000