A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z | bronnen

 

Latijn

Vertaling

Bron

 

 

 

Abatis                                      Stalknecht, knecht die paarden voedert AHä, N

Abbas

Abt

Sm

Abbatessa

Abdis

D

Abbatissa

Abdis

D

Abenarius Ketelsmid AHä

Abiectarius

Schrijnwerker

HG

Abra Kamenier, slavin, concubine AHä, N

Abstetrix

Vroedvrouw

M

Accisor Inner van accijns M
Accola Kolonist AHä, N
Actionarius Kramer, winkelier, beambte in domein AHä, N
Actor Aanklager A
Actuarius Actuaris, administrateur, schrijver AHä, N
Acuciator, Acuminator Slijper AHä
Acufex Speldenmaker AHä
Acupictor Zijdewever AHä

Aedilis

Kerkmeester

A

Aedillus

Kerkmeester

H

Aedilus

Kerkmeester

M

Aedituus

Koster, misdienaar, klokkenluider, kerkwachter

D, H

Adiunctus Bezitter/bekleder (van ambt) M
Adminiculator Aalmoezenier, hofprediker, pauselijke beheerder van aalmoezen, armenverzorger AHä, N. M

Adminstrator

(ambtelijk) Bestuurder

A

A(d)miralus Admiraal N

Adpromissor

Borg, garant

N

Adscriptor glaebae Lijfeigene ("bij de grond gerekend") M

Adscriptus glebae

Grondhorige

M

Adumbrator Tekenaar M
Advena Vreemdeling M

Advocatus

Advocaat, beschermer

A

Affirmator Borg AHä
Agaso Ezeldrijver, stalknecht M
Agittarius Boogmaker AHä
Agnatus Bloedverwant van vaderskant M
Agrestis Boer M

Agricola(tor)

Landbouwer, boer

G, A

Agrimensor

Landmeter

GW

Alabastrarius Albastwerker AHä
Albator Bleker AHä

Alchimista

Alchemist

N

Amasia Liefje A
Ambactiator, ambassiator Ambassadeur M
Ambubaya Badknecht, badmeid, masseur, masseuse M
Amigarius, amireus Admiraal M

Ammannus

Ambtenaar van hertog van Brabant

N

Alienigenus Buitenlander, vreemdeling M, A
Altarista Kapelaan AHä

Alumnus

Scholier

D

Alutarius

Zeemschoenmaker, zeemleerfabrikant

A, N

Ampularius Flessenmaker AHä

Ancilla

Dienstbode, dienstmaagd

D, H

Annonarius Korenkoper, korenhandelaar AHä
Annularius Maliënkoldermaker M
Antecessor Voorganger A
Antesignarius Sergeant-majoor M

Antipapa

Tegenpaus

N

Antistes Pastoor, bisschop, opziener, hogepriester AHä, N, M
Antropomorfita Beeldhouwer, kunstschilder, "maelre" A, N

Apiarius

Bijenhouder, bieman

A

Apodix

Prostitué

N

Apothecarius

Winkelier, drogist, apotheker

N

Apparitor

(lagere) Ambtenaar

N

Appretiator

Taxateur

N, A

Approbator

Getuige

N

Appromissor

Borg

A

Arator Landbouwer, ploeger A, AHä

Arbiter

Scheidsman

A

Arbitrator

Scheidsrechter

A

Arborator

Boomkweker, boomgaardenier

A, AHä

Arcarius

Kassier, kistenmaker, kastenmaker

AH, M

Archetypus Uitvinder, auteur M
Archepincernarius Opperschenker M
Arcuarius Boogmaker AHä

Argentarius

Bankier, zilversmid, wisselaar

A, H, N, AHä

Archiater

Geneesheer

D

Archidux Aartshertog AHä, N
Architector Bouwmeester AHä

Archiepiscopus

Aartsbisschop

A

Archipontifex

Aartsbisschop

N

Archipresbyter

Aartspriester

N, A

Arcolarius

Schrijnwerker

D

Arcularius

Timmerman

D

Armarius

Bibliothecaris, archivaris

HG, N

Armaris

Boekwaarster in klooster

Gl

Armator

Wapensmid

N

Armentarius

Melkveehouder

N

Armiductor

Schermmeester, legeraanvoerder

D, N

Armiger

Wapendrager, schildknaap

N, G

Arrendator

Pachter

N

Artifex

Handwerksman

H

Artifex loricarius Riemenmaker M

Artista

Handwerksman, kunstenaar

N

Asinarius Ezeldrijver A
Assator Kok M

Assertor

Advocaat, afgevaardigde

N

Assessor

Bijzitter (in raad/rechtbank)

N

Assignatus Gemachtigde M
Astrologus Astroloog AHä
Astronomus Astronoom AHä

Aucellator

Vogelaar. valkenier

N, AHä

Auceps

Vogelaar

A

Auctionarius Handelaar, koopman, vendumeester AHä
Auctionator Handelaar, veilingmeester M, A
Auctor Rechtsvoorganger M
Auditor Auditeur, toehoorder, bijzitter, scholier AHä, N

Augur

Vogelwichelaar, waarzegger

N

Aulicus Hoveling M

Aurarius

Goudsmid

N

Aurifaber

Juwelier, goudsmid

G, N

Aurifodinarius

Goudgraver = putjesschepper

H

Aurifex

Goudsmid

G

Auriga Voerman M
Aulae praefectus Hofmeier, majordomus AHä

Auspex

Vogelaar, waarzegger

A

Auriga

Voerman

H

Avocatus

Advocaat, voogd

G, V

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z | bronnen