A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z | bronnen

 

Latijn

Vertaling

Bron

 
Dapifer Drossaard, hofbeambte AHä
Deaurator Vergulder AHä
Debitor Debiteur, schuldenaar N, AHä

Decanus

Deken

S

Decempedator (juratus)

Landmeter (gezworen)

H

Decemvir Lid van college van 10 (raadsheren) M

Deservitor

Priester, waarnemer van de parochie

M,V

Decessor Rechtsvoorganger AHä

Decimator

Cijnsontvanger

N

Declamator Woordvoerder, voordrachtskunstenaar AHä
Decretista Rechter AHä
Deductor Begeleider AHä
Defensor Verdediger, advocaat, voogd AHä
Deglubitor Vilder AHä
Delineator Tekenaar AHä
Destillator Destillateur AHä
Deus God M

Diaconus

Diaken

A

Dictator Bevelhebber, dictator AHä
Digital(i)arius, digitalium opifex Vingerhoedmaker AHä
Dignitarius Dignitaris, waardigheidsbekleder AHä
Director Directeur, leider AHä

Disceptator

Scheidsrechter

HG

Discipulus Leerling, leerjongen, discipel AHä
Discophorus Drossaard, drost AHä

Dispensator

Dispensier, huismeester

HG, N

Divini verbi minister Predikant, pastoor AHä
Doctor utriusque juris Doctor in beide rechten A, AHä

Doliarius

Tonnenmaker

M

Doliator

Tonnenmaker

N

Domicella

Vrouwe

A

Domina Vrouw(e) M

Dominus

Heer, keizer

AH

Domnus

Principaal, vorst

N

Ductor

Voerman

N

Dulci(n)arius Banketbakker, suikerbakker AHä. M
Duumvir Lid van college van 2 (burgemeesters) M

Dux

Hertog

D

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z | bronnen