A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z | bronnen

 

Latijn

Vertaling

Bron

 

 

 

Gadalis

Hoer

N

Gaiolarius

Cipier

N

Galeator

Galeiroeier

N

Galgiator

Laarzenmaker

M

Gama Vrouwe, dame AHä, M

Garcia

Hoer

N

Garcifer Kok, koksmaat AHä

Garcio

Huurling

N

Gardianus Gardiaan, kloosteroverste AHä

Gargio

Huurling

N

Gemmagenum Pottenbakker, kachelsmid AHä
Gemmarius Juwelier AHä
Geographus Geograaf AHä

Geolarius

Cipier

N

Geometer Landmeter AHä
Geraria Kindermeisje AHä
Gerula Verpleegster, kindermeisje AHä
Gesticularius, gesticulator Toneelspeler AHä

Gigarius

Violist

N

Girator, girovagus Landloper AHä
Gladiarius Messenmaker, zwaardveger AHä

Gladiator

Gladiator, scherprechter, beul, zwaardveger, zwaarddrager

A, N

Glutinator

Boekbinder, vitselwerker, "futselmenger", leemwerker

A, AHä

Gnanus Dwerg M
Grammateus Secretaris, schrijver AHä
Grammaticus Taalkundige, taalleraar, schoolmeester AHä

Granarius

Beheerder van  een graanopslagplaats

G

Grangiarius

Beheerder van  een graanopslagplaats

V

Grapharius Schrijver AHä

Grassarius

Vetweider

G

Greffarius

Griffier

H

Grimellator

Grutter, gruiter, gorter

A

Grossarius

Smid

N

Grumellatrix Kruidenierster A

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z | bronnen