A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z | bronnen

 

Latijn

Vertaling

Bron

 

 

 

Janitor

Koster

N

Joculator

Grappenmaker

N

Joculatrix Danseres AHä

Judex

Rechter

D

Judiciarius

Schepen

HG, N

Jurator Eedzweerder AHä

Juratus

Gezworene, schepen

D, HG

Jurisconsultus, Jureconsultus

Rechtsgeleerde

D, AHä

Juris peritus Rechtsgeleerde AHä
Juris utriusque doctor/licentiatus Doctor/licentiaat in beide rechten AHä

Jurista

Jurist

HG

Jussor Dictator AHä
Justae mensurae examinator IJkmeester AHä

Justiciarius

Rechter

M

Justitae satellis

Gerechtsbode

H

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z | bronnen