A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z | bronnen

 

Latijn

Vertaling

Bron

 

 

 

Raptor Rover, ontvoerder/schaker AHä

Rasor

Barbier, lakenscheerder

HG, AHä

Ratiocinator

Boekhouder

AH

Rationator

Landmeter

N

Reatus Verdachte AHä
Rebellator, rebellio Rebel, opstandeling, oproerkraaier AHä

Receptor

Ontvanger

H,V

Reclusus Kluizenaar AHä

Rector

Pastoor

H

Rectrix

Abdis

HG

Reddituarius

Ontvanger, rentmeester, pachter

V, AHä

Redemptor Koopman, opkoper, Verlosser AHä

Refectorarius

Monnik verantwoordelijk voor de refter, kloosterspijsmeester

HG

Referendarius Hoofd van kanselarij, referendaris AHä
Refragus Ketter AHä
Refuga Vluchteling AHä

Regicida

Koningsmoordenaar

HG

Regina

Koningin

D

Registrator (cancellariae) Griffier (van kanselarij) AHä

Regularis

Regulier geestelijke (m/v)

A

Relictus, relicta Weeduwnaar, weduwe A
Religiosus clericus Ordesgeestelijke AHä

Remex

Galeislaaf

HG

Remissor Erflater AHä
Renovator Lapper, schoenlapper, versteller AHä
Reparator veterum vestium Oudeklerenhersteller A
Repetitor Huisleraar, instructeur AHä

Repositor

Schatmeester, bibliothecaris

HG

Repostarius

Schatmeester, bibliothecaris

HG

Repromissor

Borg

HG

Responsalis

Gevolmachtigde, vertegenwoordiger

HG

Restaurator

Restaurateur, hersteller

A, AHä

Restiarius, restio Scheepstouwmaker, touwslager AHä

Retiator

Nettenmaker

N

Reticulator tibialium Kousenmaker AHä
Retifer Visser, nettendrager (bij jacht) AHä
Reus Aangeklaagde A

Rex

Koning

D

Rex armorum Wapenkoning A
Rhedarius Wagenmaker, rademaker AHä
Rhetor Taalleraar, taalmeester,taalkundige, linguist AHä
Ribaldus Landloper AHä
Rivinus Rivaal, mededinger AHä

Rogator

Procureur, executeur testamentair

N

Romipeta

Pelgrim naar Rome

HG

Rotarius

Wagenmaker, rademaker

G, A

Rotifex

Rademaker

S

Rubricator Maker van (rode) beginletters (in handschriften) AHä
Rudimentista Onderwijzer (aan lagere school) AHä

Rurensis

Boer

HG

Ruricola, rusticalis Landman, boer AHä

Rusticus

Landman, boer

D, H

Rustificus

Boer

HG

Rusticus servus Boerenknecht AHä

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z | bronnen