A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z | bronnen

 

Latijn

Vertaling

Bron

 

 

 

Saccardus Rover AHä
Saccarius Zakkendrager AHä

Saccifer

Zakkendrager

HG

Sacellanus

Kapelaan

H

Sacellarius

Schatmeester

HG

Saccularius Tassenmaker, beurzenmaker AHä

Sacerdos

Priester, seculier geestelijke

H, A

Sacerdos saecularis Wereldgeestelijke AHä
Sacramentalis Eedhelper AHä
Sacriola Priester AHä

Sacrista

Misdienaar, koster

D

Sacristanus

Koster

H

Sagittarius Pijlenmaker, bogenmaker, boogschutter AHä
Salarius Zoutzieder AHä
Salisfactor, salifex, salinator Zouthandelaar AHä
Salius, saltator, saltor, saltuarius Danser AHä
Sallarius Zadelmaker AHä
Salpista Trompetter AHä
Salsuciarius Zultmaker AHä
Saltatrix, saltria Danseres AHä
Samiator Slijper AHä
Sanator Genezer AHä

Saponarius

Zeepzieder

HG

Sarcinator

Kleermaker

AH

Sarrator

Zager, zeger

S, N, A

Sarrator lignorum

Houtzager

A

Sarterius

Kleermaker

H

Sartor

Snijder

S

Sartor lanorum

Gewandsnijder

A

Sartrix

Kleermaakster

N

Satelles

Gerechtsbode

H

Satiricus Toneelspeler, kunstenmaker AHä
Sator Zaaier, planter A

Satrapa

Stadhouder

H

Saxifer Stenendrager AHä

Scabinus

Schepen

H

Scalptor Beeldhouwer, graveur AHä
Scamera Rover AHä
Scandularius, scindularius Vilder AHä

Scaranus

Krijger

HG

Scario Gerechtsdienaar, beulsknecht AHä
Scenicus Toneelspeler AHä
Schismaticus Ketter AHä
Scholarcha Rector (van school) AHä

Scholaris

Scholier

M

Scholasticus

Scholaster, hoofd van een kapittelschool, jurist

M, AH

Scilpor Schilddrager, wapendrager AHä
Scissor Snijder AHä
Sclavigena, sclavus Slaaf AHä
Sclopetarius Musketier AHä
Scoparius Straatveger AHä

Scolaris

Scholier

D

Scorifex

Leerlooier

G

Scorta

Hoer

A

Scortator

Hoerenloper

M

Scortum

Hoer

M

Scriba

Schrijver, secretaris

GW

Scriniarius

Schrijnwerker, klerk op (keizerlijke) kanselarij

AHä, AH

Scrinifex

Schrijnmaker, kistenmaker

A

Scrinipar Schrijnwerker A

Scriptarius

Klerk

G

Scriptor

Schrijver

HG

Scriptor publicus Notaris AHä
Scrutarius Uitdrager, voddenkoopman  AHä
Sculptor adamantium Diamantklover AHä

Sculptor imaginum

Beeldhouwer

G

Sculptor ligini Houtsnijder AHä
Sculptor monetarum Stempelsnijder AHä

Scultetus

Schout

S, A

Scultus

Schout

D

Scurra, scurro, scurrus Goochelaar, kunstenmaker, komiek AHä

Scutarius

Schilddrager, schildenmaker

HG, N

Scutator

Schildenmaker

N

Scutifer Schilddrager AHä
Scuttellarius, scutellifex Sleutelmaker AHä
Scytotomus Riemslager AHä

Secretarius

Secretaris, stadsschrijver

M

Sector

Hooier

N

Secutor Begeleider AHä
Seductor Verleider AHä
Segristanus Koster, sacristein AHä

Sellarius

Zadelmaker

G

Sellator

Zadelmaker

D

Sellipar Zadelmaker A
Seminaris Leraar aan seminarie A
Seminator Zaaier AHä
Semivir Eunuch AHä

Senator

Senator, officier, schepen

HG

Senescalcus

Hofmaarschalk

HG

Senex Grijsaard AHä
Sentellarius, sentellifex Draaier AHä
Septemvir Lid van college van 7 personen M

Sepultor mortuorum

Doodgraver

A

Serarius

Slotenmaker

A

Serator Slotenmaker AHä
Sericarius Zijdewever AHä

Sermocinator

Predikant

HG

Serrarius, serrator Zaagmaker, slotenmaker AHä
Serviens Knecht, dienaar AHä

Servitor

Knecht, bediende

HG

Servus

Knecht, dienaar

G, H

Servus domesticus Huisbediende AHä
Servus rusticus Boerenknecht AHä
Setacearius, setarius Borstelmaker AHä

Sicerator

Brouwer (van cider)

HG, N

Sicarius Rover AHä
Sigillarius, sigillator Zegelbewaarder AHä

Sigillifer

Zegelbewaarder

N

Signatus

Kruisvaarder

HG

Signifer Vaandrig, vaandeldrager AHä

Silvanus

Boswachter

N

Silvarius

Boswachter

N

Silvigena Bosbewoner AHä
Silvituus Boswachter, vorster AHä
Similarius Wittebroodbakker AHä
Simulator Nabootser, kopiïst AHä
Socius Deelnemer, deelgenoot, vennoot, firmant AHä
Sodalis, sodes Metgezel, kameraad, (speel)makker AHä
Sorcerus Tovenaar AHä

Soror

Zuster, ook in de betekenis van non

M

Sortilegus Kaartlegger AHä
Spataferius Wapendrager AHä
Spatarius Zwaardenmaker AHä

Speciarius

Kruidenier, specerijenkoopman

HG

Speciator

Specerijenkoopman

N

Specularius Spiegelmaker AHä
Speculator, spiculator Verkenner, spion, (lijf)wacht AHä

Spicarius

Beheerder van een spijker

N

Spiritualis Geestelijke, biechtvader, spirituaal AHä
Splint(r)ifex, splynerifex Speldenmaker A
Spolio Rover AHä
Sponsa, sponsus Bruid, bruidegom AHä

Sponsor

Borg

HG

Sportifex

Mandenmaker

A

Sportularius Mandenmaker AHä

Spurius

Hoerenkind

HG

Stabularius

Herbergier, stalknecht

N, AHä

Stabulator

Stalmeester

HG

Stagnifusor

Tinnegieter

M

Stannarius Kannengieter, tinnegieter AHä
Staterarius Waagmaker, weegschaalmaker AHä
Stationarius, stationator Kramer, winkelier AHä
Stipator Trawant, aanhanger AHä

Stipendiarius

Huurling

HG

Stipus Bedelaar AHä

Stitor

Kramer

A

Stivarius Ploeger AHä

Stramineus

Strodekker

H

Stratarius Zadelmaker AHä

Strator

Stalknecht

HG

Strator viarum Stratenmaker AHä

Striga

Tovenares, heks

HG

Strigus Tovenaar, heksenmeester AHä
Stropharius Intrigant, lasteraar AHä
Structor Voorsnijder (aan tafel) AHä
Stubanator, stubenarius, stubinator Badmeester, badstoofhouder AHä
Stuccador Stukadoor AHä

Studiosus

Student

H

Stupenator Badmeester, badstoofhouder AHä
Subactor alutarius Zeembereider AHä

Subdiaconus

Subdiaken

A

Subulcus Varkenshoeder AHä
Successor Opvolger, rechtsopvolger, erfgenaam AHä
Sufferator Hoefsmid AHä
Suffraganeus Wijbisschop, hulpbisschop, suffragaan AHä
Suggestor Raadgever AHä
Superior Overste  (van geestelijke orde), prior AHä
Supplex Requestrant AHä
Susceptor Waard, beschermer, patroon ("baas"), doopheffer, peter AHä, A
Susceptrix Doophefster, meter A
Susurrator, susurro Kwaadspreker, lasteraar AHä

Sutor

Schoenmaker, Lepper

S, A

Sutor veteramentarius Lapper, uitdrager AHä
Sycophanta Intrigant, lasteraar AHä
Symphonator Muzikant, componist AHä
Symphonetes Componist AHä
Syndicus Bestuurder, directeur, juridisch adviseur AHä

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z | bronnen