A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z | bronnen

 

Latijn

Vertaling

Bron

 

 

 

Unguentarius Parfummaker, zalfmaker, balsemmaker AHä

Urbanus, urbicus

Kastelein, poorter

N, AHä

Urbicola Burger, poorter AHä

Urbicus

Poorter

N

Urinator Duiker AHä

Usuarius

Hij die zakelijk recht van gebruik heeft, cijnsnemer, woekeraar

AH, AHä

Usufructuarius

Vruchtgebruiker

A

Utriusque juris doctor

Doctor in zowel het kerkelijke als het wereldlijk recht

D, V

Utriusque juris magister

Meester in zowel het kerkelijke als het wereldlijk recht

D, V

Uxor Echtgenote A

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z | bronnen