A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z | bronnen

 

Latijn

Vertaling

Bron

 

 

 

Vaccarum pastrix Koeherderin AHä
Vadius Borg AHä
Vagabundus Landloper, vagebond AHä
Vaginator Schedemaker AHä
Valvarius Portier, poortwachter AHä
Vasarum ligator Vatenmaker, kuiper AHä
Vascicularius Vatenmaker, kuiper AHä

Vasallus

Vazal, leenman

HG

Vascularius

Kuiper

H

Vassallus

Vazal, leenman

HG

Vavassor

Vazal

HG

Vectigalium praefectus Belastingontvanger AHä
Vector Voerman AHä

Venator

Jager

H

Venditor

Verkoper, koopman

A, AHä

Venditor farinae Meelhandelaar, meelverkoper AHä
Veneficus Gifmenger AHä

Verbi divini minister

Dienaar van het goddelijk woord, predikant

D,V

Veredarius

Bode, koerier

HG, N

Vernaculus

Knecht, slaaf

HG

Ver(n)ula Lijfeigene, slaaf, knecht AHä

Vespillo

Doodgraver, lijkbidder
grafschender [
AHä: in betekenis grafschender minder algemeen gebruikt]

D, HG, N, AHä

Vestiarius, vestiaria

Kleding-waarder/waarster (broeder/non belast met de zorg voor kloosterkleding)

Gl, A

Vestimentarius Lapper, versteller, reparateur AHä
Vestium formator Kleermaker AHä
Veteramentarius Uitdrager AHä
Veteramentarius aerarius Ketellapper AHä
Veteramentarius sutor Lapper, versteller, reparateur AHä
Veteranus Veteraan AHä
Veterinarius Dierenarts AHä
Vexillarius Vaandrig, vaandeldrager AHä

Vexillifer

Vaandrig , vaandeldrager

D, N

Viator Reiziger AHä

Vicanus

Bewoner van een vicus, dorpsbewoner

N

Vicarius

Pastoor, vicaris, stadhouder, plaatsvervanger

M, AHä

Vicessor Plaatsvervanger AHä
Vicinans Buurman AHä

Vicinus

Buur

H

Viduus, vidua Weduwnaar, weduwe A
Viego Vlechter AHä

Vietor

Vlechter

H

Vigil(arius) Wachter AHä

Vigiles (mv.)

Brandweer

A

Villacus

Beheerder van landgoed

A

Villana Dorpsbewoonster, boerin AHä

Villanus

Dorpsbewoner, boer

N

Villica

Pachtster,

G

Villicus

Pachter, meier

G, V

Vinarius

Wijnverkoper

A

Vinator

Wijntapper

A

Vinctor Vatenmaker, kuiper, emmermaker AHä
Vindemiator Druivenplukker AHä

Vinearius

Wijngaardenier

N

Vineator

Wijngaardenier

N

Vinetarius

Wijnverkoper

N

Vini adusti faber Brandewijnstoker AHä

Vinitor

Wijntapper

S, M

Virgifer Roeddrager, deurwaarder A
Virgo Maagd, jongedochter M
Virgo devota Geestelijke dochter, kwezel A, M
Virgulator Bezembinder, bezemer AHä
Visitator Keurmeester, inspecteur, ijkmeester AHä
Visor Ooggetuige AHä

Vistelator

Fluitspeler, speelman

D

Vitisator Wijnbouwer, wijngaardenier AHä

Vitor

Vlechter

H

Vitrarius Glazenmaker AHä

Vitriarius

Glazenmaker

D

Vitriator

Glazenmaker

D

Vitricus

Ouderling

D

Vitrifex

Glazenmaker

A

Vitrifactor Glazenmaker AHä
Vitripictor Glasschilder AHä

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z | bronnen