A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N O
P
| Q | R | S | T | U | V | W | X | bronnen

 

Bronnen:

A: Mr Andr� van Amelsvoort: Aantekeningen uit het Bossch' Protocol, aangevuld met Montijn-Vroom Ned.-Lat.Woordenboek (Tjeenk Willink 1930, 2e druk) en Mehler Ned.-Lat.Woordenboek (Wolters z.j., 2e druk)
AH: Prof.Mr.J.A.Ankum en Mr. A.S.Hartkamp, Romeinsrechtelijk Handwoordenboek (Tjeenk Willink 1973)
AHä Albert Hämmerle, Alphabetisches Verzeichnis der Berufs- un Standesbezeichnungen (Georg Olms Verlag 1933, herdruk 1998)

D:

J.J. van Dongen, Woordenlijst voor verduidelijking van doop-, trouw- en begraafboeken Latijns-Nederlands en bron van gegevens voor genealogie (Zeeland s.d)

G: Francis Goole, Ik maak ook mijn stamboom op (Hasselt 1970), blz. 128-129
Gl: J.B.Glasbergen, Beroepsnamenboek  (L.J.Veen 2004) met aanvullingen op website
GW: Mr H.R.W.Gokkel en Mr N. van der Wal, Juridisch Latijn (Samson/Tjeenk Willink 1986, 4e druk)
H: R�gis de la Haye, Latijnse woorden (Maastricht 1983)
HG: E.Habel/F.Gr�bel, Mittellateinisches Glossar (Sch�ningh 1989)
M: August de Man, Latijn in akten en andere documenten, elders in deze rubriek: algemene woordenlijst
N: J. N. Niermeyer, Mediae latinitatis lexicom minus (Leiden 1976)
S: Aantekeningen F. Smulders uit het Bossch protocol (SABD en BHIC)
Sm: Kees Smit, Middeleeuws latijn grammativa voor beginners met oefeningen, elders op Geneaknowhow.net als cursus aanwezig nl. bij Genea Lokaal
V: Aantekeningen H. Vera

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N O
P
| Q | R | S | T | U | V | W | X | bronnen