A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N O
P
| Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | toelichting

 

E

e zie: ex
Eboracum = York
    Eburacum Novum = New York
ebursator = betaalmeester
ecclesia = kerk
    ecclesie minister = dienaar van de kerk: pastoor, predikant
ecclesiastis = geestelijke
edere, edidi, editum III = uiten; uitgeven (boek)
effestucando resignare = "met de halm (halmelings) vertiŽn", door middel van de halm afstand doen
ei zie: is = aan hem, aan haar, eraan, zij (meervoud)
Eindovia = Eindhoven
eius zie: is = zijn, van hem, haar, van haar, ervan
eiusdem zie: idem = van de/hetzelfde
elapsus (van elabi) = afgelopen
elemosyna = aalmoes
Embdae, Embdis = (te) Emden)
emissio (secunda) = (tweede) druk
emittere, emisi, emissum III = uitgeven, publiceren
emptor, -is = (in)koper
Enchusa = Enkhuizen
enim = immers, namelijk
eodem zie: idem = door/in dezelfde/hetzelfde
ephipp(i)arius = zadelmaker
ephorus = voorzitter
episcopalis = bisschoppelijk
episcopus = bisschop
eques, equitis = ridder, ruiter
    magister equitum = ritmeester
equicida = paardenslager
equicius = paardenhandelaar
ergastularius = tuchthuismeester
esse, fui = zijn
    est, sunt = (hij/zij) is, (zij) zijn
    erat, erant = (hij/zij) was, (zij) waren
    fuit, fuerunt / fuere = (hij/ zij) was/is geweest, (zij) waren/zijn geweest
et = en, ook
etiam = ook
ex = uit, sinds, tengevolge van, op grond van
exactor = belastinginner
examinator iuste mensure = ijkmeester
excoriator = leerlooier
excudere, excudi, excusum = drukken (boek)
exequiae = uitvaart
exeuntium zie: exire
exhaustus = uitgeput
eximius = voortreffelijk
exire, exii, exitum = uitgaan, verlaten
    exeuntium sacramenta = de sacramenten der stervenden
exnunc = vanaf nu
expensum = uitgave
expirare = de laatste adem uitblazen
expositus/a = vondeling(e)
expressus = uitdrukkelijk
exsequiae (ook exequiae) = uitvaart
extensor = uitrekker (folterknecht)
extinctus = overleden
extra + acc. = buiten
extraneus = van buiten, vreemdeling
extraordinarius = buitengewoon
extremus = laatst, uiterst
    extremis (prae)munitus = voorzien van de laatste sacramenten
extunc = sindsdien

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N O
P
| Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | toelichting