A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N O
P
| Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | toelichting

 

F


faber, -bri = handwerksman, smid
fabricator, -is = maker, fabrikant
facere (-io), feci, factum = maken, doen
    facit = (boekhouding) maakt, bedraagt
    fecit = hij/zij heeft gemaakt
facies = gezicht
    in facie ecclesiĉ = ten overstaan van de kerk
Falconis Mons = Valkenburg
falsarius = vervalser
famella = dienstmaagd
famellus = knecht, bediende
famula = dienstmaagd
famulus = knecht, bediende
farina = meel
farinarius = meelverkoper
fartor = worstenmaker
fatuus = onnozel
febris, is F (abl. febri) = koorts (door koorts)
Februarius, Februarii = februari, van februari
Felua / Velua = Veluwe
femella = vrouw
fere = bijna
feretrum = baar
feria = (feest)dag
    feria prima, secunda etc. = zondag, maandag etc.
ferrarius = ijzer-
ferre, tuli, latum = dragen, brengen, zeggen
    ut ferunt, ut fertur = zoals ze zeggen, zoals men zegt
festum = feest
fibula = speld
fideicommissio = erfstelling over de hand
fideiussio, -nis F = borgstelling, borgtocht
fides, -ei = geloof
    fide dignus = betrouwbaar
figulus = pottenbakker
filia = dochter
 
   filia devota = geestelijke dochter, kwezel, klopje
filialis = hulpkapel, hulpkerk
filiaster, -tri = stiefzoon, schoonzoon
filiastra = stiefdochter
filiola = dochtertje
filiolus = zoontje
filius = zoon
finis, -is M/F = einde
fiscus = kas, staatskas
fistularius = pijper
Flandr(i)a = Vlaanderen
flandrensis / flamingus = Vlaams
flebotomarius = aderlater
Fles(s)inga = Vlissingen
Flevo = Urk
Flevolandia = Vlieland
Florentia = Florence
florenus = gulden
Fluetum = Vleuten
focaria = keukenmeid
focarius = keukenjongen
folium = bladzijde
fons, fontis M = bron, doopvont
forma = vorm
fortasse = misschien
forum = markt
Franechera(e) = (te) Franeker
frater, -tris = broer
frenarius = riemenmaker
frigidus = koud
Frisia = Friesland
frisius / friso, -nis = Fries
fructus, -us M = vrucht, inkomen
frumentarius = korenhandelaar
frumentum = koren
fuit; fuere, fuerunt zie esse = perf. v. esse: hij was; zij waren
fullo, -nis = volder
fulmen, -minis N; fulmine tactus = bliksem; door de bliksem getroffen
funarius = touwslager
fundus = landgoed
furnarius = ovenmaker
fusor = gieter (beroep)
    fusor campanarum = klokkengieter

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N O
P
| Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | toelichting