A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N O
P
| Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | toelichting

 

G


galgiator, -is = laarzenmaker
gallicus = Frans
    gallice = in het Frans
Galopia = Gulpen
gama = dame
Gandavum / Gantum = Gent (B)
gandavensis = van Gent
    Ager / Cataracta Gandavensis = Sas van Gent
ganea = hoer
gangredo, -dinis F = kanker
Ganipa = Gennep
Gannita = Gent (Gld NL)
Gantum / Gandavum = Gent (B)
garcifer, -i = kok, keukenjongen
garcio, -nis = knecht
Gaudanum / Gouda / Golda / Tergum = Gouda
Gel(d)ria = Gelderland
gemelli, gemellae = tweelingen, M & F
gemini, geminae = tweelingen, M & F
gemmarius = juwelier
gener, -i = schoonzoon
generalis, (bijwoord) generaliter = algemeen, in het algemeen
    generalis militiae praefectus = generaal
generosus = weledelgeboren
gens, gentis F = familie, volk
genus, generis N = geslacht, soort
    generis masculini, feminini = van het mannelijk, vrouwelijk geslacht
germana = zuster
Germania = Duitsland
germanus = broeder
Gertrudis: SanctŠ Gertrudis Mons = Geertruidenberg
gnanus = dwerg
Goderea = Goeree
Gorichemium / Gorcomium = Gorinchem
Gouda / Golda / Gaudanum / Tergum = Gouda
gradus, -us = graad (van bloedverwantschap)
    gradus collateralis = verwantschapsgraad in zijlijn
    gradus mixtus = gemengde verwantschapsgraad
gratia = gunst, genade

Gravia, Graviae = Grave, te Grave
gravidus = zwanger
gravitas, -tatis F = gewicht; zwangerschap

greffiarius = griffier
gruta = gruit (kruidenmengsel om bier van te maken)
grutarius = gruitmeester
gubernator = bestuurder
Gulia / Gullus = Geul
Gulles = Gooi

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N O
P
| Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | toelichting