A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N O
P
| Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | toelichting

 

N

nam = want
nanus = dwerg

nasci, natus sum III = geboren worden
nativitas, -tatis F = geboorte
nativus = geboortig
naturalis = natuurlijk (onwettig kind)
natus = geboren, zoon, F nata = dochter
nauta = schipper, zeeman
navis, -is = schip (ook van de kerk)
nec non = en eveneens
necessarius = nodig
necesse est = het is nodig
necessitas, -tatis = noodzaak, nood
    in necessitate baptisatus = met een nooddoop gedoopt
nemus, nemoris N = woud, bos
Neom... zie: Noviom...
neonatus = pasgeboren
neosponsi = de jonggehuwden
nepos, nepotis = kleinzoon, nakomeling
neptis, -is = kleindochter
nesciens (scribere) = onwetend, niet kunnende (schrijven)
nescius = onwetend, onkundig

netor, -is = spinner
netrix, netricis = spinster

Nevesdum / Ledi / Lyra = Lier
nobilis = edel, van adel
    nobilissimus = zeer edel
nocturnus = van de nacht, 's nachts
Noda = Grebbe
nomen, -minis N = naam
    (in) nomine = in, uit naam van
nominare = noemen
    nominari = genoemd worden, heten
nonagenarius = negentigjarig
nonagesimus = negentigste
nondum = nog niet
nongentesimus = negenhonderdste
nonus = negende
Nortga = Noordwijk
notarius = notaris
nothus = bastaard, onecht
novalis (ager) = onontgonnen, braak(land)
    decima novalis = tiende op onontgonnen land

novellus = beginneling

novem = negen
November, Novembris = november, van november
novennis = negen jaar oud
noverca, novercus = stiefmoeder, stiefvader
Noviomagensis = Nijmeegs
Noviomagus / Neomagus etc. = Nijmegen

    Imperium Noviomagense = het Rijk van Nijmegen

nunc = nu
nuntius = (gerechts)bode
nuper = onlangs
nuptiae, -iarum = bruiloft, huwelijk
nurus, -us = schoondochter
nutriens (ancilla) = voedend (min)

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N O
P
| Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | toelichting