A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N O
P
| Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | toelichting

 

T

tabellarius = postbode
tabes, -is F; tabe = tering, tuberculose; door TBC
tamen = toch
tamquam = alsof, als
tandem = tenslotte
tangere, tetigi, tactum III = (aan)raken, treffen
    tactus (fulmine) = getroffen (door de bliksem)
Taxandria = Turnhout
Tectensis pagus = Valkenburg
tegularius = dakpannenbakker
teloneum = tol, belasting
templum = kerk
temporalis = tijdelijk, wereldlijk
tempus, tempore N = tijd
Tenę Mons / Tillę Mons = Tienen (Tirlemont)
Tenera = Dender
Tenerę Munda = Dendermonde
tenere, tenui, tentum II = hebben, houden, innemen
Tergum / Gaudanum / Gouda / Golda = Gouda
terminus = termijn, eind; grenspaal
tertius = derde
    tertius gradus = derde graad (bloedverwantschap)
testimonium = getuigenis
testis = getuige
    testibus ... = met als getuigen ...
teutonicus = Duits, Nederlands
    teutonice = in het Duits, in het Nederlands
Texla = Texel
textor, -is = wever
textrix, textricis = weefster
thesaurarius = penningmeester
thorus zie: torus = bed
T(h)iela / Tillium = Tiel
Threnta / Thrianta / Trenta = Drente
tiro, -nis = leerling
tonsor, -is = barbier
Tornacum / Turnacum = Doornik (Tournai)
tornator, -is = pottenbakker
torus = bed
totalis, (bijwoord) totaliter = totaal
totus , gen. totius = geheel
tradere, tradidi, traditum III = overhandigen
Traiectensis = van Utrecht
Traiectum, Traiecti = Utrecht, te Utrecht
    Mosae Traiectum / Traiectum ad Mosam = Maastricht
transferre III = overdragen
transire, transi(v)i, transitum = overgaan
Transisalana Provincia = Overijssel
trapezita = geldwisselaar, bankier
trecenti, trecentesimus = driehonderd(ste)
tredecennis = dertienjarig
tredecim = dertien
tredecimus = dertiende
Trenta / Threnta / Thrianta = Drente
tres, trium (gen.), tribus (dat./abl.) = drie
tricesimus = dertigste
Tridentinum concilium = het concilie van Trente (1563)
triduum = drie dagen
triennis = driejarig
trigemini = drieling
Tubantia = Twente
tuli van ferre = ik heb gebracht, gedragen
tumulare = begraven
Tungri, Tungris = Tongeren, te Tongeren
    Fons Tungrorum = Spa
Turnacum / Tornacum = Doornik (Tournai)
turonensis = van Tours
tutela = bescherming, voogdij
tutor, -is = voogd
typographus = drukker
tyro, -nis = leerling

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N O
P
| Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | toelichting