A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N O
P
| Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | toelichting

 

U

ulcer, -is N = zweer
ultimus = laatst, verst
unanimis = unaniem, eenstemmig
unda = golf, water
undecennis = elfjarig
undecim = elf
undecimus = elfde
unicus = enig
universus = geheel
unus, gen. unius = één
urbs, urbis F = stad
usque ad + acc. = tot aan
usufructus, -us = vruchtgebruik
usus, -us = gebruik
ut = zoals; opdat
    ut dicunt, ut dicitur = zoals ze zeggen, zoals men zegt
    ut infra = zoals beneden
    ut supra = zoals boven
uterinus = van dezelfde moeder
uterque = elk van beide(n)
    utriusque iuris doctor = doctor in de beide rechten (kerkelijk & wereldlijk)
uti, usus sum III + abl. = gebruiken
uti zie: ut = zoals
uxor, -oris = echtgenote
uxoratus = getrouwd

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N O
P
| Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | toelichting