A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N O
P
| Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | toelichting

 

W

Waderlo(i) = Waalre
Wahalis / Wala = Waal
Walac(h)r(i)a / Valac(h)r(i)a = Walcheren
warandia (~m praestare) = waarborg, garantie, vrijwaring (bieden)
    warandiam servare = vrijwaren
Winsewida = Winschoten
Wirona = Wieringen