VERZETSSTRIJDERS WO II

 

 

Waar kan ik informatie vinden over verzetsstrijders uit de tweede wereldoorlog?

Voor België (deze organisaties zijn tweetalig!):

Neem contact op met Sûreté de l'Etat Brussels, Bd. E. Jacqmain 150/2, 1210 Bruxelles (Staatsveiligheid, E. Jacqmainlaan, Brussel), om toestemming te vragen om documenten in te zien bij het CEGES: Centre d'Etudes et de Documentation Guerre et Sociétés contemporaines, Residence Palace, Bloc E, Rue de la Loi 155-B2, B1040 Bruxelles (SOMA: Studie en Dokumentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij, Residence Palace, Wetstraat, Brussel), tel 32(0)2/287 48 11, fax 32(0)2/287 48 10, e-mail cegesoma@cegesoma.be

Antwoord van John Clinch / 12 oktober 2000

De CEGES is de belangrijkste vindplaats, maar daanaast is o.a. nog informatie over verzetsstrijders te vinden bij:

Front de l'Impendance - Musée de la Resistance, secrétaire général (Onafhankelijksfront, algemeen secretaris): M. Charles Hamelrijck, Rue Van Lint 14 (Van Lintstraat, Brussel)), 1070 Bruxelles (Anderlecht) tel. 02.522.40.41

Centre des archives comministes en Belgique, Archiviste: M. Milou Rikir, Rue de la Caserne 33, 1000 Bruxelles (Centrum der Communistische Archieven van Belgie, Kazernestraat, Brussel), tel. 02.513.61.99, e-mail: carcob@skynet.be

Antwoord van Emile Rikir / 13 oktober 2000

 Voor Nederland:

Nederlands Instituut voor Oorlogdocumentatie, Herengracht 380, 1016 CJ Amsterdam, tel. 020-523 38 00, fax 020-523 38 88, e-mail  info@oorlogsdoc.knaw.nl (bij e-mail ook uw volledige naam en postadres vermelden voor een antwoord).

 

....... [top]

----------------