HET GEBRUIK VAN DE COMPUTER

 

 

Welk programma kan ik het best gebruiken om mijn gegevens vast te leggen?

Zoveel zielen zoveel wensen en zoveel meningen. Het is de persoonlijke smaak en behoefte die zal bepalen welke software het best zal kunnen voldoen. Dat blijkt ook telkens als dit onderwerp aan de orde is in de nieuwsgroep. Er is inmiddels al redelijk veel te vinden op dit terrein. Het is handig om allereerst enkele proefversies van programma te proberen; sommige -complete- programma's zijn zelfs gratis. Probeer te bedenken welke zaken van u van belang zijn, bijvoorbeeld op het gebied van taal, invoermogelijkheden, zelf te beïnvloeden aspecten, sorteermogelijkheden, gedcom-mogelijkheden, printfaciliteiten, ondersteuning door een helpdesk, etc.
Op internet is vanzelfsprekend vrij veel te vinden op dit terrein. Een oerzicht is bijvoorbeeld te vinden op de pagina van de HCC Genealogie.

 

Wat is Gedcom eigenlijk? [top]

Gedcom is een internationale standaard waarop gegevens in genealogische programma's kunnen worden gerangschikt. Volgens een vast patroon van datavelden die exact zijn gedefinieerd kunnen op deze wijze gegevens worden geëxporteerd vanuit een database in een andere database. Dat maakt uitwisseling van gegevens tussen verschillende genealogische programma's mogelijk. Er kunnen extra handelingen noodzakelijk zijn om het gegevensverlies te beperken c.q. om de importering in een andere database goed te laten plaatsvinden. Met name vrije teksten kunnen (deels) verloren gaan, als het oorspronkelijke formaat van het softwarepakket worden omgezet naar het gedcom-formaat. Zie hier voor meer technische informatie over gedcom-bestanden.
In de regel hebben de moderne genealogieprogramma's een mogelijkheid om gegevens via het gedcom-formaat te importeren en te experteren.

U kunt hier overigens ook een heel aardig -vrij te gebruiken en te verspreiden- programma van T. Mark James, Intron Varia Consul downloaden, met de naam GedView (versie 1.02). Met dit kleine stukje software (na het unzippen slechts 59 KB) kunt u op verschillende manieren heel makkelijk gedcom-bestanden bekijken (tip van Lex Bennink).

 

Wat is een Tiny Table of Tiny Tafel? [top]

Dit is een specifiek formaat voor het beknopt presenteren van gegevens, waarmee een overzicht wordt geboden van welke personen men gegevens bezit, door een beperkt aantal gegevens per persoon weer te geven: geboorte en overlijdensjaar, familienaam (zonder tussenvoegsels), geboorte en overlijdensplaats.

 

Zijn er hulpmiddelen t.b.v. GenLias? [top]

Bob Coret heeft de Genlias Monitor ontwikkeld, waarmee automatisch berichten kunnen worden ontvangen als er aanvullingen zijn in GenLias op een gezochte familienaam. Op de site van Albert Pondes staat de Genlias converter, waarmee gegevens uit GenLias kunnen worden ingevoerd in genealogische programma's.

 

Hoe kan ik de gegevens van de Amsterdamse gezinskaarten makkelijk vastleggen? [top]

Richard Keijzer heeft een tweetal Word-documenten gemaakt om makkelijk gegevens over te nemen van de gezinskaarten in het Amsterdamse archief. Vaak is een goede print te maken van de gedigitaliseerde films, maar sommige films zijn van slechte kwaliteit zodat deze beter kunnen worden overgeschreven. De downloadbare zipfile bevat twee documenten: eentje voor de oude gezinskaarten in Amsterdam (de 17-koloms indeling) en eentje voor de zogeheten 20-koloms kaart. Die bevat echter maar 18 kolommen, de nummering loopt wel tot 20.
De bestanden zijn te gebruiken voor Word-97, en -2000 op PC en Word-98 voor de Apple. Het gebruik is simpel. Gewoon uitprinten en vervolgens invullen. Eventueel kan van het document een template (.DOT bestand) worden gemaakt zodat de gegevens in tabellen getypt kunnen worden.

 

Hoe kan ik heraldische 'kleuren' goed toepassen? [top]

De juiste heraldische kleur (metalen, kleuren en pelswerk) tevoorschijn toveren op het beeldscherm is een lastige zaak. Weliswaar bestaan er heraldische regels, maar met het gebruik van kleuren is zeker door de eeuwen heen niet uniform omgesprongen. Dat heeft ertoe geleid dat een heraldische kleur blauw bijvoorbeeld niet altijd een vaste kleur is, zoals we die in ons computertijdperk zo uniform proberen vast te leggen door bijvoorbeeld een exacte rood-geel-blauw (RGB)-verhouding weer te geven. In zwart-wit werd en wordt de heraldische kleur met arceringen aangegeven. Deze zijn makkelijker te reproduceren. Online kunt u bijvoorbeeld op Tinctures (deel van Heraldica) informatie over dit onderwerp vinden, inclusief gifjes voor het pelswerk.

 

Ik heb de RGB waarden van de kleuren op http://www.heraldica.org/topics/tincturs.htm opgemeten. Ik weet niet of dit een offici�le standaard is, maar hier volgen de codes:

Goud 255,255,0
Zilver 255,255,255
Keel (rood) 255,0,0
Azuur (blauw) 0,0,255
Sabel (zwart) 0,0,0
Sinopel (groen) 0,192,0
Purper 127,0,127

Vroeger was er geen standaard, vandaar veel variaties. De "kleuren" goud en zilver zijn buitenbeentjes. Evenzo het pelswerk hermelijn. Die zijn niet in RGB te coderen.

Antwoord van Rob Kuijsten / 21 november 1999

Noot:
Zie voor heraldische 'kleuren' en de afbeeldingen in zwart-wit onder: FAQ Onderzoek, Heraldiek

 

Ik ontvang e-mail met een waarschuwing van een nieuw gevaarlijk virus; moet ik dat verspreiden? [top]

Iedereen krijgt ze wel eens. Mail -die meestal al verscheidene keren is doorgestuurd- met een bericht dat waarschuwt voor een zeer gevaarlijk virus (vaak wordt het bescheven als gevaarlijker dan ..., waarna een bekend virus wordt genoemd). Vrijwel altijd wordt ook gewezen op een bekende onderneming (bijv. IBM, Microsoft, McAfee) die deze ontdekking heeft gedaan. Ook staat er vrijwel altijd het verzoek bij om zoveel mogelijk mensen dit bericht toe te sturen om hen te waarschuwen.

Natuurlijk is het goed om alert te zijn op virussen. Een goede virusscanner op uw computer is dan ook zeer aan te bevelen. En zorg dat u zeer geregeld updates op uw computer krijgt! Open nooit zomaar documenten van volslagen vreemden, die als attachment met een e-mail worden meegestuurd, want dat kan u zeer zeker een probleem geven (al is dan vaak sprake van een zogenaamde 'worm' i.p.v. een virus).
Echter, de praktijk van dit soort berichten wijst uit dat 99,9% vals is. Meestal worden deze berichten aangeduid als een 'hoax', Engels voor een grapje. De 'grap' is dan, dat het verspeiden van het bericht a.h.w. het virus zelf is. Onderzoek heeft uitgewezen dat dit soort berichten soms miljoenen keren worden verpreid. In zijn algemeenheid moet dan ook afgeraden worden om zomaar zo'n bericht verder door te sturen naar iedereen die in uw adresboekje zit van uw mailprogramma. Als u echt denkt dat het wel eens waar kan zijn, controleer dit dan eerst! Op het internet zijn talloze sites die overzichten bieden, zodat u kunt kijken of hier sprake is van een echt virus of van een hoax. Zoek deze plaatsen met behulp van een zoekmachine; een willekeurig voorbeeld van zo'n site is: McAfee.com - Virus Information Library - Virus Hoaxes