HULP VAN COLLEGA'S -- Achtergrondinfo-onderzoek

 

Uw eigen onderzoek in het archief zal altijd van belang blijven, maar de ondersteuning van anderen daarbij is een hulpmiddel dat bij onze gemeenschappelijk hobby veel wordt gebruikt. Dat is ook logisch, want genealogen zijn meestal solo bezig met hun onderzoek. Op de electronische snelweg zijn inmiddels ontelbare kanalen te gebruiken waarlangs u contact kunt leggen met anderen. Onderstaande lijst is zeker niet compleet, maar is vooral opgemaakt om een overzicht te bieden van de belangrijkste communicatie-kanalen. Het overzicht is eveneens beperkt tot het strikt genealogische onderzoek, zodat bijv. geen informatie over historisch onderzoek is opgenomen.

 

Vragen stellen

Allereerst een aantal mogelijkheden om allerhande vragen te kunnen stellen via een medium waarbij u mag verwachten dat anderen mogelijk een antwoord voor u hebben.

Nieuwsgroepen
Voor het onderzoeksgebied van de Benelux bestaan drie nieuwsgroepen:
    soc.genealogy.benelux (
zie ook: http://geneaknowhow.net/faq/info-soc-genealogy-benelux.htm )
    fido.belg.genealogie
    fido.belg.fra.genealogy
Wereldwijd zijn er een massa nieuwsgroepen. Een van de vele overzichten voor onze gebieden staat op DutchGebWeb. Een meer internationaal overzicht (waarop ook mailinglists staan) is van Genealogy Home Page, waar overigens ook FAQ's te vinden zijn. Vrijwel alle nieuwsgroepen zijn te doorzoeken met behulp van Google met Deja's usenet Archive

Mailinglists
Een aantal mailinglists zijn gekoppeld aan een nieuwsgroep. Net als bij de nieuwsgroepen zijn sommigen vrij algemeen, andere beperken zich tot een specifiek terrein, soms afgebakend op inhoud, soms geografisch. U moet zich eerst aanmelden voordat u kunt deelnemen aan de mailinglist.
Enkele voorbeelden zijn:
    gen-benelux-l@rootsweb.com
(zie ook de achtergrondinfo mailing list benelux en mailinglists)
    e-group Bellingwolde
Van de gen-benelux-l@mailinglist kan het archief worden doorzocht via RootsWeb Mailing List Search. Voor Yahoo-groups (voorheen e-groups) zie bij Yahoo! Groups (deze hebben geen koppeling met een nieuwsgroep).

Query-borden, electronische prikborden, forums
Waren er enkele jaren gelden in onze landen slechts enkele query-borden e.d., inmiddels zijn er val veel gespecialiseerde plekken bijgekomen. Veelal bestrijken ze een geografisch gebied maar er zijn er ook enkelen op onderwerp. 
Daarnaast is deze wijze van uitwisseling nog op veel andere plaatsen te vinden. Dat komt vooral omdat tegenwoordig iedereen een eigen forum (bijv. op een weblog) kan maken en velen doen dit dan ook.

 

KAN EEN ANDER IETS VOOR MIJ OPZOEKEN?

Er worden ontzettend veel vragen gesteld via bovenstaande communicatiekanalen. Ook vragen om iets in een archief op te zoeken komen hier geregeld voor. Er zijn op het internet echter ook enkele plaatsen waar men zich specifiek richt op deze opzoek-hulp. Een belangrijk voorbeeld voor de Benelux is Onderlinge hulp (GeneaNet, Michel Halin): bij Genealogen helpen mekaar staan de e-mailadressen van de vrijwilligers online en kunt u zelf direct contact leggen. Een bijzondere variant hierop is de hulp die wordt aangeboden door personen die een database bezitten met bevolkingsreconstructies of regionale bestanden (bijeen op een pagina van Hans den Braber) uit een bepaalde plaats of regio. Deze bestanden zijn niet via het internet toegankelijk, maar de contactpersonen zijn wel per e-mail te benaderen voor informatie. Tot slot de recente lijst van de Archief Hulpdienst.
Vanzelfsprekend gaat het hier om een beperkt onderzoek en niet om een uitgebreide genealogische klus. Het werk wordt door de opzoekers gratis verricht. Op andere sites komt men ook wel opzoekhulp tegen. Zo worden bijv. hier en daar op provinciale pagina's vrijwilligers genoemd. Ook internationaal bestaan dit soort overzichten trouwens, zoals de database van GenExchange.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om betaald onderzoek te laten verrichten. Dat kan bij vrijwel alle archieven, maar het is ook mogelijk om een beroepsgenealoog in te schakelen. Het CBG heeft voor Nederland een online lijst beschikbaar voor Nederlandse genealogen en het VVF heeft een lijst met Belgische/Luxemburgse onderzoekers voor u paraat. U moet echter over het algemeen wel rekening houden met pittige prijzen als u een meer uitgebreid (betaald) onderzoek door derden laat verrichten.

 

OVERIG

Webringen
Een wat andere manier om met mensen met dezelfde interesse in aanraking te komen via het internet is de webring Enkele voorbeelden van webringen zijn Web Ring en GenRing. Sites met een gemeenschappelijk kenmerk (geografisch, onderwerp, naam) zijn via een webring aan elkaar verbonden. Zo kan je als bezoekers van de ene naar de andere site springen. Ook hier geldt: er zijn er inmiddels ontelbare ...

Wie zoekt naar wat
Er zijn zoveel mensen met familieonderzoek bezig, dat het zich de moeite loont om even te bekijken of er meer mensen zijn die ook die ene familie onderzoeken. Er zijn talloze voorbeelden op het web te vinden en hiervan volgen er twee: het Centraal Bureau voor Genealogie heeft een database waarin men gegevens kan vinden; vul de familienaam in in het zoekscherm en kies voor 'lopend onderzoek' . Op Seniorenweb (B) is eveneens te zien of er mensen bezig zijn met onderzoek naar dezelfde familie.