NAAMGEVING -- Achtergrondinfo-onderzoek

 

De behoefte aan niet alleen een voornaam, maar ook aan een achternaam zal ontstaan als samenlevingen complexer worden. In een gezin is duidelijk wie Piet is, maar als er in een kleine gemeenschap, b.v. een gehucht, drie personen zijn, die Piet heten, wordt het anders. Als er dan gevraagd wordt: 'Wie heeft het gedaan' en er wordt geantwoord: 'Piet heeft het gedaan', dan is duidelijk dat dat antwoord alleen niet voldoende is. Men wil ook graag weten welke Piet van de drie Pieten het gedaan heeft.

Er zijn verschillende manieren om de Pieten te onderscheiden, maar het gebeurt altijd door een toevoeging. Er zijn verschillende toevoegingen mogelijk. Enkele zijn:

huw-krant.gif (12945 bytes)

 

Vlaamse namen hebben vaak een behoudender spelling dan Noord-Nederlandse namen, b.v. met ae of ck. Namen met 'den' zoals den Boer zijn karakteristiek voor Zuid-Hollandse eilanden. Korte namen zoals Heyn, Groen of Yff zijn typisch Noord-Hollands. Brabantse en Limburgse namen gaan nogal eens op -mans uit: Notermans, Beersmans, Oerlemans. Kortom met wat kennis van de naamgeving kan vaak iets gezegd worden over de herkomst van voorouders die niet inheems lijken te zijn.

bidprentje.jpg (40973 bytes)

 

In Nederland is het Meertensinstituut van belang als het gaat om voor- en familienamen (ga naar databanken). Daarnaast is Netwerk Naamkunde een aardige toegang.

Nog enkele andere sites zijn: