OPSTELLING GENEALOGISCHE OVERZICHTEN -- Achtergrondinfo-onderzoek

 

Over de verschillende soorten genealogische opstellingen is informatie te vinden in de (beginners)literatuur. Daar worden termen als kwartierstaat, genealogie en parenteel besproken. Ook op internet zijn deze gegevens wel te vinden (zie FAQ-onderzoek: beginnen met genealogisch onderzoek). Een specialistische site op dit terrein is Numbering Systems in Genealogy.

Wilt u zelf iets publiceren, dan wordt voor de opstelling meestal ook een vaste wijze van noteren gehanteerd. Niet alle tijdschriften gebruiken hiervoor dezelfde methode. Een veel gebruikte manier is bijvoorbeeld te vinden in het genealogisch tijdschrift Gens Nostra. Bij de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) zijn 'Richtlijnen voor het bewerken van genealogische publicaties' te verkrijgen, waarin e.e.a. is na te lezen.

De naamgeving van onze voorouders is tot een beperkt aantal generaties voor eenieder vrij makkelijk benoemen. Hoe verder terug in de tijd, des te onbekender we meestal zijn met de bijbehorende aanduiding van die voorouders. Hieronder is een compleet overzicht te vinden.
Stel de persoon waarvan uitgegaan wordt is de probant, die daarmee generatie I is. In het overzicht wordt telkens weergegeven het generatienummer, de benaming en de theoretisch maximale hoeveelheid voorouders in die generatie.

generatie benaming voorouders maximaal aantal
I probant -
II ouders 2
III grootouders 4
IV overgrootouders 8
V betovergrootouders 16
VI oudouders 32
VII oudgrootouders 64
VIII oudovergrootouders 128
IX oudbetovergrootouders 256
X stam-ouders 512
XI stam-grootouders 1.024
XII stam-overgrootouders 2.048
XIII stam-betovergrootouders 4.096
XIV stam-oudouders 8.192
XV stam-oudgrootouders 16.384
XVI stam-oudovergrootouders 32.768
XVII stam-oudbetovergrootouders 65.536
XVIII edel-ouders 131.072
XIX edel-grootouders 262.144
XX edel-overgrootouders 524.288
XXI edel-betovergrootouders 1.048.576
XXII edel-oudouders 2.097.152
XXIII edel-oudgrootouders 4.194.304
XXIV edel-oudovergrootouders 8.388.608
XXV edel-oudbetovergrootouders 16.777.216
XXVI edel-stam-ouders 33.554.432
XXVII edel-stam-grootouders 67.108.864
XXVIII edel-stam-overgrootouders 134.217.728
XXIX edel-stam-betovergrootouders 268.435.556
XXX edel-stam-oudouders 536.871.112
XXXI edel-stam-oudgrootouders 1.073.742.224
XXXII edel-stam-oudovergrootouders 2.147.483.648
XXXIII edel-stam-oudbetovergrootouders 4.294.967.296
XXXIV voor-ouders 8.589.934.592
XXXV voor-grootouders 17.179.869.184
XXXVI voor-overgrootouders 34.359.737.368**
XXXVII voor-betovergrootouders 68.719.476.736
  enzovoorts (t/m 65ste generatie)  

Vervolgens kan met toevoeging van 'aarts' tot de 129ste generatie worden gekomen en daarna met 'opper' tot de 257ste generatie en met 'hoog' tot de 513de generatie.

** = dit is ongeveer het aantal voorouders ten tijde van Karel de Grote, toen de wereldbevolking op ongeveer 200 miljoen werd geschat

 

Bron: