IK KRIJG MIJN COMPLEET FAMILIE-OVERZICHT AANGEBODEN (WAARSCHUWING!)

 

 

Ik kreeg per post bericht dat ik mijn complete stamboom kan kopen ...! [top]

De activiteiten van boekhandel "De Heraut" zijn reeds verschillende malen aan de orde geweest in de nieuwsgroep. De Heraut biedt - tegen betaling - stamboomgegevens aan, die bij onderzoek niet blijken te kloppen of die geen enkele waarde voor de koper hebben. De boekhandelaar is hier in het verleden voor veroordeeld, maar de firma gaat door met dit soort praktijken. Krijgt u post van De Heraut, dan kunt u die het beste meteen naar 'het ronde archief' verwijzen.

Inmiddels blijkt dat dezelfde handelaar ook gebruik maakt van de "Genealogische Data Werkgroep". De handelaar doet voorkomen dat hij daarvan zijn genealogische gegevens betrekt. Het feit dat de postbusnummers van de boekhandel en deze Genalogische Data Werkgroep identiek zijn zegt genoeg.

Onderstaande artikel is overgenomen uit het dagblad De Telegraaf van vrijdag 4 december 1998:

Boekhandel vervalst
weer familiewapens


Van een onzer verslaggevers - ROTTERDAM, vrijdag

Antiquariaat-boekhandel De Heraut uit Rotterdam is opnieuw in
opspraak in verband met vervalsing van genealogische gegevens.


Uit onderzoek van het Centraal Bureau van Genealogie (CBG), blijkt dat
de boekwinkel zich schuldig heeft gemaakt aan het vervalsen van
familiewapens en geslachtsregisters. Genealogie is de wetenschap die
zich bezig houdt met onderzoek naar familiegeschiedenissen.

De Heraut ontleende wapenafbeeldingen aan oude boeken, veranderde de
originele familienaam en verkocht ze door. Zo kregen klanten 'hun'
familiewapen.

Ook met geslachtsregisters uit databanken waarvan het bedrijfje gebruik
maakt, is geknoeid. Deze gegevens worden aangeleverd op microfilm en
werden een aantal malen niet vooraf geverifieerd.

De Heraut kwam enige jaren geleden ook al in het nieuws door
oplichterij met familieregisters. De winkel heette destijds Louters
boekhandel antiquariaat. De eigenaar werd schuldig bevonden aan
het meermalen plegen van koopmansbedrog en werd veroordeeld
tot het betalen van een geldboete.

 

Iets soortgelijks doet de firma Halberts in Bath, OHIO (mogelijk ook andere adressen). Voor 100 $ of minder kunt u bij hen The New World Book of ...... bestellen. Bij de puntjes kunt u uw naam invullen. U krijgt naast wat algemene informatie over genealogie en emigratie naar de Nieuwe Wereld een verzameling o.a. bestaande uit biografieŽn, stamboomfragmentjes en vooral de namen van iedereen die gemaild is. De advertentie suggereert meer dan het feitelijk is. U weet wel zeker dat u niet de enige bent met die naam, maar met serieus stamboomonderzoek heeft dit niets te maken. Deze firma Halbert's Family Heritage brengt deze 'aanbieding' ook uit met de titel The Burke's Peerage World Book of .......
Ook voor deze mailing geldt: zonde van de boom die het papier hiervoor leverde.

newworld-thumb.jpg (7136 bytes) Klik op de afbeelding hiernaast om een vooorbeeld te zien van de wijze waarop u per post een aanbieding van Halberts kunt ontvangen (er wordt een nieuw venster in uw browser geopend).

Frank Besseling gaf de volgende tip voor het geval u het boek toch heeft aangechaft: stuur het boek binnen acht dagen aangetekend terug naar de uitgever (kost f. 16,50). Vervolgens stuurt u een kopie van het verzendbewijs en dat deel van de brochure waarin de 'niet-goed-geld-terug clausule' staat naar uw credit card maatschappij met de vermelding dat Halbert's een malafide organisatie is die binnen de US grote juridische moeilijkheden heeft. Vervolgens stort de creditcard maatschappij het geld terug op uw rekening.

In het algemeen is het verstandig wantrouwend te staan, tegenover dit soort aanbiedingen. Door de grote belangstelling van de laatste jaren is genealogie business geworden en dan zijn er altijd lieden te vinden, die daar een slaatje uit proberen te slaan.

Met deze laatsten worden uiteraard niet de bonafide genealogische onderzoekers bedoeld, die tegen een vergoeding onderzoek voor u kunnen verrichten.

In het geval van twijfel kunt u altijd een vraag er over stellen in de nieuwsgroep.