DIVERSE BEGRIPPEN

 

 

Wat zijn voorkinderen?

Voorkinderen (voorzoon, voordochter) zijn kinderen uit een eerder huwelijk van een van de echtelieden of vóór iemands huwelijk met een ander geboren. De term komt geregeld voor in testamenten, huwelijksvoorwaarden e.d.

 

Waarom worden procureurs geneomd in condemnaties? [top]

Het gaat hier om 'willige condemnatie' een soort veroordeling vooraf. Immers als er een schuld is aangegaan en de schuldenaar betaalt niet, zal de schuldeiser een rechtbank in moeten schakelen om die schuld te bewijzen en 'bevestigd' te krijgen, aleer hij een deurwaarder kan en kon inschakelen, om de schuld te 'executeren'. Dat is -met enkele uitzonderingen- nu zo en dat was vroeger ook zo. Omdat tijdens zo'n gerechtelijke procedure de partijen de procesgang jarenlang op konden houden, met beroepen op uitzonderingen en andere chicanes, is op zeker moment (b.v. vanaf het begin van de 16e eeuw in Brabant en later in Utrecht) een andere procedure bedacht: er werden onherroepelijke machtigingen gegeven aan procureurs verbonden aan een rechtbank, om de eerder erkende schuld te bevestigen. Soms gebeurde die bevestiging en veroordeling pro forma direct, elders was het een stok achter de deur die ook later ingeroepen kon worden. Daarmee werden de chicanes vermeden en kon een eventuele uitwinningsprocedure (verkoop van onderpanden) veel sneller doorlopen worden.