NOTARIËLE AKTE

 

 

Hoe kan ik een notaris vinden als ik niet weet waar hij gevestigd was?

Een overzicht van notarissen in Nederland is te vinden in:

Het kan zijn dat de protocollen van voor 1811 niet bewaard zijn gebleven, maar dat wel de admissie door het Hof is terug te vinden. Daarvoor kunt u zoeken in de registers van het Hof dat het bevoegd gezag vertegenwoordigde in die streek. Een notaris kon overigens werkzaam in meerdere gebieden tegelijkertijd.

 

Ik wil weten of er een testament is opgemaakt, maar ik weet niet bij welke notaris ik moet zoeken [top]

Zowel in Nederland als België worden testamenten centraal geregistreerd. In Nederland zijn alle testamenten op te sporen via het Centraal Testamentenregister (1872-1973); dit register is in te zien bij het Algemeen Rijksarchief en het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag. Als een testament 75 jaar of ouder is zal hij worden overgebracht naar een archief. Testamenten van jongere datum bevinden zich nog onder een notaris of bij een kantongerecht; informatie hierover kunt u krijgen bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, Postbus 16020, 2500 BA 's-Gravenhage. Informatie over testamenten na 1973 -van inmiddels overleden personen- kunt u vragen bij Ministerie van Justitie, Centraal Testamentenregister, Postbus 20301, 2500 EH 's-Gravenhage; u dient een uittreksel van overlijden van de betrokken persoon te overleggen.
In België bestaat er sinds 1977 ook zo'n register, het Centraal Register voor Testamenten; inlichtingen hieruit bij het CREDOC-CRT, Bergstraat 34 bus 1, 1000 Brussel. Als u wilt weten waar het protocol van een in België gevestigde notaris is te vinden kunt u te rade gaan bij een willekeurige notaris, die een overzicht heeft van alle bewaarde protocollen in zijn arrondissement. of men kan zich wenden aan de Koninklijke federatie van Belgische notarissen, Bergstraat 3032, 1000 Brussel. De oude protocollen zijn ook hier in de archieven terug te vinden.

Van de periode voor 1811 zijn testamenten niet alleen terug te vinden bij notarissen, maar ook elders. Zie onder Notariaat in het frame hiernaast. Er is in die periode geen centrale registratie geweest, dus u moet op andere manieren proberen de notaris te achterhalen waar een eventueel testament is opgemaakt. Vaak bleef men wel bij een 'vaste' notaris, maar die woonde lang niet altijd in de dezelfde plaats als zijn cliënt.

 

Ik zoek de verkoopakte (uit 1890) van een stuk grond dat door drie notarissen (uit twee provincies) gezamenlijk te koop is aangeboden [top]

Probleem is een mogelijk verschil tussen verkoping (onderhands/publiek) en het transport, dus de wettelijke overdracht. Het kan zijn dat de drie notarissen gezamenlijk een veiling georganiseerd hebben. De verkoopakte kan feitelijk voor elke notaris hebben plaatsgevonden. Het transport was/is overigens pas een feit als dat is ingeschreven in het kadastrale register. En deze inschrijving moet plaatsvinden (melding door de notaris) in het kadaster waar de grond was gelegen. De officiële naam voor wat we kortweg kadaster noemen is de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers (KADOR).
De meest voor de hand liggende methode om de verkoopakte te achterhalen is om eerst te zoeken in het archief van het kadaster in de provincie waar de grond is gelegen (deze zal zijn overgebracht naar het Rijksarchief in die provincie). Via deze inschrijving is de notaris te achterhalen waarvoor de verkoop heeft plaastsgevonden.