VERWANTSCHAP -- Achtergrondinfo-recht en notariaat

Zie ook de achtergrondinformatie huwelijksbeletsel

 

Voor het burgerlijk recht wordt het aantal generaties geteld tussen twee personen. Daarbij zijn twee situaties mogelijk: de 'de rechte lijn', dit betreft personen die direct van elkaar afstammen, en 'de zijlijn', dat zijn personen die niet van elkaar afstammen maar wel een gemeenschappelijke voorouder hebben.
Van vader naar dochter is bijvoorbeeld één generatie, oftewel eerste graad van bloedverwantschap. Dit is een voorbeeld van 'de rechte lijn' van bloedverwantschap. Voor 'de zijlijn' van bloedverwantschap wordt van de ene persoon het aantal generaties geteld tot de gemeenschappelijke voorouder (die persoon zelf wordt niet meegerekend!) en vervolgens wordt het aantal generaties door geteld naar de andere persoon. Broer en zus betreft dus tweede graad van bloedverwantschap in 'de zijlijn'. Tweede graad in 'de rechte lijn' is bijvoorbeeld het geval tussen grootvader en kleinkind.

Een publicatie uit 1624 toont "den boom vanden geslachte",
waarin toenmalige benamingen worden aangegeven.
[Bron: BHIC, anonieme brochure getiteld Keijserlijcke Statuten,
gedrukt Den Haag 1624 door de weduwe en erven Hillebrant Jacobsz van Wouw]
Klik op het plaatje voor een vergrootte afbeelding in een nieuw venster.

 

Hieronder volgen enkele tabellen en figuren die verwantschapsgraden aangeven onder verschillende rechtssystemen (Uit: De Blécourt, Kort begrip van het oud vaderlandsch burgelijk recht, 4e druk).

th-verw-rom-can-germ.jpg (4842 bytes) th-verw-grad-rom-erflater.jpg (4187 bytes) th-verw-saksen-schwaben.jpg (5354 bytes)

1

2

3

klik op een plaatje om de vergrootte versie te zien

  1. Telling volgens het Romeins recht, het canonieke recht en het Germaanse recht
  2. Romeins rechtelijke telling van graad van verwantschap tot de erflater
  3. Canonieke- en Romeinse telling bij graad van bloedverwantschap volgens de Saksenspiegel, de Schabenspiegel en het Concilie van Lateranen