CURSUS MIDDELEEUWS LATIJN - Startpagina download

 

De cursus bestaat uit 22 hoofdstukken opgesplitst in twee delen, waarbij u elk deel als zip-file kunt downloaden. Voor het 'uitpakken' van een pakket heeft u een programma nodig, waarbij het veel gebruikte WinZip voor deze cursus wordt aanbevolen (voor de Mac: StuffIt Expander). Pakket 1 heeft u altijd nodig, want dit bevat enkele files waarmee u de navigatie tussen de verschillende onderdelen van de cursus moet regelen. U dient beide pakketten uit te pakken in dezelfde directory. We raden u aan om een directory c:\latijn aan te maken op uw harde schijf. Alle zipfiles dient u dan in de directory c:\ te plaatsen alvorens deze uit te pakken.

Als u een andere directory wenst te gebruiken kan dat, echter de files zullen altijd in een directory met de naam latijn worden uitgepakt; als u de zipfile wilt uitpakken moet u die één directory hoger plaatsen, dus als u b.v. de gegevens wilt plaatsen in de directory d:\genealogie\latijn moet u de zipfile in de directory d:\genealogie uitpakken.

Na het uitpakken (unzippen) van het pakket 1, kunt u de cursus starten door m.b.v. uw browser de file me.htm te openen. Op uw scherm verschijnt een frame. Vanuit het menu in het linkerframe kiest u een van delen, waarna u in het hoofdframe binnen dat deel kunt manouvreren. 

Om een pakket te kunnen downloaden klikt u op pakket 1 of pakket 2 (in rood) hieronder. U kunt het bestand downloaden en er mee werken voor persoonlijk gebruik. Verspreiding van (een deel van) de cursus is niet toegestaan.

 

 

PATCH-file:
heeft u een oude versie van één of meer pakketten in bezit, dan kunt u hier altijd de laatste patch-file downloaden, waarmee u gesignaleerde foutjes kunt herstellen. Deze patchfile dient u ook uit te pakken vanuit de directory c:\ (als u van daaruit de andere pakketten heeft uitgepakt). Bestaande files zullen worden overschreven. De correcties zijn al verwerkt in bovenstaande lespakketten.

Download de eerste versie (lat-upd1; 21 oktober 2000) van de patchfile

 

x WIJZIGINGEN OPGENOMEN IN DE PATCH-FILE

Opgenomen in de patchfile: