CURSUS MIDDELEEUWS LATIJN - Informatie

 

Als u bekend bent met de cursus paleografie denkt u bij het zien van de titel Middeleeuws Latijn wellicht aan een nieuwe paleografiecursus. Maar dat is niet het geval. Deze cursus richt zich specifiek op de Latijnse grammatica van circa 1300. Het Middeleeuwse Latijn, de taal van de oorkonden, wijkt namelijk hier en daar af van het klassieke Latijn, dat op school geleerd wordt. De cursus zoals deze hier wordt gepresenteerd is een bewerking van het materiaal zoals dat eerder werd gebruikt door Kees Smit, de maker van deze cursus. Voor de gehele cursus hoeft u slechts twee delen te downloaden. Daarna kunt u zonder een verbinding met het internet te hebben aan de slag, door gebruik te maken van uw eigen favoriete browser. Ook aan deze cursus zijn geen kosten verbonden.

Deze cursus verondersteld een behoorlijk kennis van het (klassieke) Latijn. Het is een pittige cursus als die kennis niet aanwezig is. Maar ook dan kan deze cursus u zeker verder helpen, al zal dat meer inspanning vergen.

De cursus telt in totaal 22 compacte hoofdstukken en is opgedeeld in twee delen. Als u de cursus start krijgt u een traditioneel frame op uw scherm, met links het menu en rechts het hoofdframe waarbinnen de lessen verschijnen. Nadat u het voorwoord heeft gelezen kiest u voor deel 1, zodat de inleiding op de eerste 11 lessen zichtbaar wordt in het hoofdframe. Deel 1 gaat over de verbuiging van naamwoorden en in deel 2 komt de vervoeging van werkwoorden aan bod.
Door middel van een simpel menu navigeert u makkelijk door deze cursus. Elke les bestaat uit drie onderdelen: de instructie, de oefening en de vertaling. Het is mogelijk om oefening en vertaling onder elkaar op uw scherm te plaatsen, zodat u deze makkelijk kunt vergelijken. Verder kunt u vanuit het hoofdmenu nog gebruik maken van de woordenlijst, alle Latijnse woorden die ook bij de afzonderlijke oefeningen worden verklaard, en een lijst met begrippen.

In deze cursus wordt een aantal keren verwezen naar het grammaticaboek (klassiek Latijn). Hiervoor kunt u in principe elke grammaticaboek van de middelbare school gebruiken.
Online is er hier en daar eveneens enige hulp te vinden. Enkele nuttige sites zijn: