CURSUS MIDDELEEUWS LATIJN - Kennismaking

 

In uw browser opent u simpelweg het frame van deze cursus met behulp van de file me.htm, die in de directory /paleo staat. U krijgt dan de openingspagina van het frame op uw scherm, zoals hieronder te zien is.  Het linkerframe bevat het menu van waaruit u kiest voor deel I of deel II van de cursus, respectievelijk de hoofdstukken 1 t/m 11 en 12 t/m 22. Ook het voorwoord, een lijst met gebruikte begrippen en een woordenlijst kunt u vanuit dit menu kiezen. Heeft u alleen het eerste pakket ge´nstalleerd op uw computer, dan is deel II vanzelfsprekend (nog) niet te benaderen, omdat dit deel in het tweede downloadpakket zit.

(verkleinde afbeelding)

het hoofdmenu van de cursus
(verkleinde afbeelding)

Het navigeren binnen de lessen doet u in het hoofdframe zelf. U ziet twee navigatiebalken waarmee u naar een andere les kunt gaan binnen hetzelfde deel, of waarmee u naar een andere pagina kunt gaan binnen dat hoofdstuk. Elke les is volgens een vast patroon opgezet. U krijgt eerst een instructie en vervolgens een oefening; elke oefening heeft een korte woordenlijst om u te helpen met de vertaling. Als u de oefening heeft gemaakt kunt u uw eigen werk nakijken met de pagina vertaling.

(fragment, verkleind)

de menu-structuur van de lessen
(fragment, verkleind)

Desgewenst kunt u beide teksten, oefening en vertaling, tegelijk op het scherm brengen, zodat u nog makkelijker kunt vergelijken.

(fragment)

oefening en vertaling zijn ook naast elkaar te bekijken
(fragment)

Vooral als u nog niet bekend bent met het Latijn is deze cursus zeker pittig te noemen. Als u moeite heeft met de Latijnse grammaticale begrippen is daarom een aparte (pop-up) pagina beschikbaar. Die kunt u even oproepen als u twijfelt over de betekenis van een in de instructie genoemd begrip. 

(fragment)

 de begrippen uit de cursus op een rij
(fragment)

Kortom: een leerzame kwaliteitscursus. Zeker aan te bevelen als uw onderzoek de late middeleeuwen gaat naderen, waardoor u regelmatig Latijnse teksten tegenkomt tijdens uw onderzoek!