CURSUS PALEOGRAFIE - Informatie

 

Met behulp van de cursus Paleografie kunt u zich bekwamen in het lezen en begrijpen van handschriften. Een onmisbare vaardigheid als u genealogisch onderzoek doet! U werkt thuis op uw eigen computer, in uw eigen tempo. U haalt de lessen afzonderlijk naar uw eigen computer en kunt daarna zonder een verbinding met het internet te hebben aan het oefenen slaan. De lessen doorloopt u door gebruik te maken van uw favoriete browser, maar u kunt de te ontcijferen teksten ook afdrukken met behulp van uw tekstverwerker. Foutjes die we ontdekken zullen we corrigeren. U kunt hier altijd de laatste patch-file downloaden, zodat u weer helemaal bij bent!

Deze cursus richt zich op beginners en op hen die al enige ervaring hebben opgedaan met het oude schrift. U leert aan de hand van handschriften uit de 16e tot en met de 19e eeuw. De oefeningen worden ingeleid, zodat u vooraf informatie heeft over de aard van de tekst en mogelijke problemen bij het lezen van de tekst. In het onderdeel leeshulp treft u variaties aan van letters, een korte lijst met Latijnse woorden en een literatuurlijst. Handig voor bij de cursus, maar ook als naslagwerk. Deze leeshulp is ook op de site FAQ Genealogie BeNeLux te vinden onder het thema Onderzoek, oud schrift lezen.

De cursus -die wij u overigens volstrekt gratis aanbieden- valt uiteen in drie blokken van elk vijf lessen die u kunt downloaden vanaf speciale pagina's. Hoe u deze lessen op uw eigen computer kunt krijgen staat zowel op deze site als op de pagina dit pakket in het hoofdmenu van de cursus.
Door middel van de menu's kunt u op verschillende manieren uw beeldscherm inrichten als u oefent met de tekst. U kunt alleen de te lezen tekst op uw scherm krijgen, maar als u wilt kunt u tegelijk ook de vertaling lezen van de eerste regels als hulp. Vanzelfsprekend zijn ook de volledige vertaalde teksten (= transcriptie) te vinden, waarmee u uw oefening kunt controleren; ook hierbij kunt u het handschrift en de transcriptie naast elkaar bekijken.

In 1933 verscheen " Het Nederlandsche Handschrift in 1600",
een verzameling (....) lees verder

Iets meer dan een half jaar nadat het eerste lesblok online was gekomen, was eind september 2000 de 10.000ste download al een feit. Als aandenken voor dit feit was een boekje beschikbaar gesteld dat door Cees van der Mark uit Heteren werd gewonnen.
Cees ontving het boekje ‘Een Nederlandse wacht aan de Rijn. Jan de Eerste, Hertog van Brabant’ van P.C. Boeren. Dit is een wat merkwaardig boekje. Het verscheen in 1942, dus midden in de Tweede Wereldoorlog. De kaft is rood-wit-blauw en een van de hoofdstukken is getiteld: ‘De aloude band van Nassau en Brabant’. De volgende titel luidt: ‘De eenheid der Nederlanden in het verschiet’. Combineren we de titel van het boekje met de titels van de hoofdstukken, dan zegt dit het nodige. Boeren zag kennelijk liever de Rijn, dan de Noordzee als de grens van het nieuwe Duitse Rijk. Hij benadrukt de band met Nassau’s, (dus de Oranje Nassau’s ofwel het koningshuis), maar wijst ook op de eenheid der Nederlanden. Dit laatste plaatst dit boekje in de sfeer van het Groot Nederlandse gedachtegoed, dus een herstel van de eenheid van Nederland en Vlaanderen, waarvan professor P. Geyl een van de belangrijkste spreekbuizen was. 
Boeren lijkt dus met dit boekje te willen zeggen, dat er wat hem betreft in 1942 een zelfstandige staat tussen Frankrijk in het zuiden en de Rijn in het Oosten zou moeten bestaan, geleid door een vorst uit het huis van Nassau, met andere woorden: Wilhelmina.
Niettemin is dit een aardig en nog steeds goed leesbaar werkje. Het bevat naast gegevens over staatsinrichting, oorlogsvoering en dergelijke ook genealogische gegevens. O.k. deze prijs kunt u niet meer winnen, maar heeft u onze paleografiecursus nog niet gevolgd,
haal dan nu de lessen binnen (op zich is al een cadeautje!)


Overigens is het interessant de ontwikkelingen op het gebied van automatische handschriftherkenning te volgen, zie hier en via transkribus.eu/Transkribus/