CURSUS PALEOGRAFIE - Kennismaking

 

U gebruikt uw browser als hulpmiddel bij het volgen van deze cursus paleografie en als u uw cursus opent komt u altijd op het hoofdmenu terecht. Van hieruit u kunt u allereerst kiezen voor nadere informatie over de cursus, een grafische voorstelling van de inhoud van de cursus en voor de naslagmogelijkheden onder leeshulp. Daarnaast kunt u vanzelfsprekend de 15 lessen starten, als u ze allemaal op uw computer heeft ge´nstalleerd. Als u in een les werkt gaat u altijd via dit menu naar een nieuwe les.

(verkleinde afbeelding)

het hoofdmenu van de cursus
(verkleinde afbeelding)

Elke les is volgens een vast patroon opgezet. U krijgt eerst de nodige achtergrondinformatie, zover dat nodig is om de oefeningen zinvol te kunnen starten. Deze informatie kan betrekking hebben op de inhoud van de oefentekst en op het gebruikte handschrift. Vaak wordt u zelfs gewezen op enkele moeilijke woorden of letters. Vervolgens gaat u aan de slag met de tekst.

(verkleind fragment)

de menu-structuur van de lessen
(verkleind fragment)

Telkens treft u in de lessen een menu-structuur die vrij snel zal wennen. U kunt telkens precies zien waar u bent, want de pagina die u op dat moment bekijkt is in de kleur bruin aangegeven in het menu, terwijl de overige pagina's als (groene) links zichtbaar zijn. Zoals u ziet kent les 4 in totaal een vijftal oefeningen. Als u naar een oefening gaat, verschijnt er een tweede menuregel bovenaan elke pagina, waarmee u binnen een oefening weer verschillende keuzes kunt maken. U kunt per oefeing telkens kiezen om alleen de oefentekst in beeld te hebben, alleen de transcriptie (de vertaling) of beiden tegelijkertijd. De eerste keer wanneer u een oefening opent, krijgt u van ons hulp bij de eerste regels, zodat u wat makkelijker dit handschrift in uw vingers kunt krijgen; de echte puzzelaars kunnen daar desgewenst geen gebruik van maken.

(fragment)

voorbeelduitwerking bij de opening van elke nieuwe oefening
(fragment)

Bovenstaande plaatjes zijn slechts verkleinde stukjes van de originele scherpe beelden die u zult zien. Wat betreft de scans van de oefenteksten geldt, dat deze identiek zijn aan de werkelijke documenten. Dat wil zeggen als het origineel niet al te best is (en zoals u weet komt dat nogal eens voor), presenteren wij u de tekst in dezelfde staat. We hebben er echter voor gezorgd dat u hier altijd oefent met teksten die te ontcijferen zijn. Tot slot nog een fragment van een tekst uit les 12.

(fragment)

 tekstfragment uit les 12
(fragment)

Kortom: als u alle lessen naar uw computer haalt en flink gaat oefenen, kunt u met behulp van deze cursus een belangrijke stap voorwaarts zetten bij het lezen en begrijpen van oude handschriften!