De beugelaars (zandschippers, modder- of turfbaggeraars)