De ploeger met een aardappelpootster ( door V. van Gogh)